specialistutbildning

”Har de biomedicinska analytikerna glömts bort?”

”Har de biomedicinska analytikerna glömts bort?”
Riksdagsledamoten Lena Asplund (M) föreslog att frågan om en specialistutbildning för biomedicinska analytiker skulle ingå i regeringens utredning.

Specialistutbildning för biomedicinska analytiker debatterades i riksdagen i går. Lena Asplund (M) ansåg att de biomedicinska analytikerna glömts bort i den utredning om specialistutbildningarna som regeringen tillsatt.

21 december 2017

– Jag tycker det är tråkigt att de biomedicinska analytikerna glömdes bort när regeringen tillsatte denna utredning, sade riksdagsledamoten Lena Asplund (M) i gårdagens riksdagsdebatt. Hon är själv utbildad biomedicinsk analytiker.

Lena Asplund hade ställt frågan till Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, som svarade att det inte alls handlade om att de biomedicinska analytikerna var bortglömda.

Ser över specialistutbildningarna

Regeringen tillsatte i somras en utredning för att se över specialistutbildningarna för sjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor.

I utredaren Kenth Nauclérs uppdrag ingår bland annat att göra en översyn av specialistsjuksköterskans framtida yrkesroll kopplat till framtidens vårdbehov och av själva utbildningarna. Han ska också föreslå hur samverkan mellan lärosäten och vårdgivare kan förbättras, bedöma behoven av ändrad examensbeskrivning för barnmorskor och av en specialistutbildning för röntgensjuksköterskor.

Läs också: Utredaren: ”Jag har känt behovet in på bara skinnet”

Lena Asplund sade i gårdagens riksdagsdebatt att även frågan om reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker borde ha ingått i utredningens uppdrag.

– Arbetsgivare inom vården efterfrågar en specialistutbildning inom biomedicinsk laboratorievetenskap. Det behovet är stort, sade hon från talarstolen.

Även Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro har, som Vårdfokus tidigare berättat, varit kritisk mot att specialistutbildning för biomedicinska analytiker inte ingår i utredningsuppdraget.

Vill inte förlänga utredningen

Helene Hellmark Knutsson ansåg i riksdagsdebatten att om behovet är stort finns det möjligheter för arbetsgivare och lärosäten redan idag att anordna specialistutbildningar.

– Allt behöver inte styras från regering och riksdag för att det ska bli av, sade Hellmark Knutsson.

Hon ansåg också att om man lade in ytterligare ett uppdrag i utredningen skulle det innebära att den förlängs.

– Vi vill inte att det blir en väldigt lång utredning eftersom vi är i en krissituation när det gäller specialistsjuksköterskor, sade Helene Hellmark Knutsson.

Däremot öppnade hon för att det senare skulle kunna bli en särskild utredning om detta, vilket Lena Asplund tyckte var bra.

– Jag är nöjd med detta. Jag kommer absolut att följa frågan och jag vet att Vårdförbundet också följer frågan, sade Lena Asplund.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida