Biomedicinsk laboratorievetenskap

Helena ser till att blodgaserna blir rätt tagna

Helena ser till att blodgaserna blir rätt tagna
Helena Lindberg gillar att vara ute i vården. Foto: Anders Olsson

Många svårt sjuka vårdas i dag på vanliga avdelningar där blodgasanalyserna görs av personalen. Det ökar risken för felaktiga resultat, något som biomedicinska analytikern Helena Lindberg jobbar med att minimera.

På akut- och intensivvårdsavdelningarna, operation och på många av lung- och hjärtavdelningarna finns numera avancerade multianalysinstrument som gör att personalen där tar många av de prover som förr skickades till det stora centrallaboratoriet.

För bara några decennier sedan togs i princip alla blodgaser arteriellt. Så är det inte längre. Just blodgaser tas i dag ofta venöst, vilket innebär att uppgiften inte längre behöver utföras av läkare eller delegeras. Det kan sjuksköterskor och undersköterskor sköta på egen hand.

– Men du måste fortfarande samla blodet i en spruta. Tas det i ett provrör blir inte alla para­metrar rätt, säger biomedicinska analytikern Helena Lindberg som är metodansvarig för blodgaser i Region Skåne.

En stor del av sin tid befinner hon sig hos personalen på de många sjukhusen runt om i Skåne.

– När jag började med det här för 13 år sedan gjordes det en hel del fel just med de venösa blodgaserna. Personalen gjorde lite som de själva tyckte verkade bra. Det de körde in i maskinen fick de ju svar på, säger hon.

Problemet var att svaren ofta var felaktiga eftersom inte alla moment som krävs för att få en korrekt blodgasanalys gjorts rätt.

– Det var då vi började utbilda all personal, säger Helena.

Trivs med attt träffa andra

Trots att hon i princip haft samma arbetsuppgifter i mer än ett decennium tycker hon fortfarande att jobbet är roligt och stimulerande. Inte minst gillar hon att träffa sjuksköterskor, undersköterskor och andra yrkeskategorier som normalt inte syns till inne på laboratorierna.

– Varje dag känner jag att jag gör en insats. Att vara ute i vården ger en inblick som är svår att få om man bara håller sig innanför laboratoriets väggar.

I korthet lyder Helenas instruktioner till vårdpersonalen så här:

  • Var noga med id-kontrollen och märkningen av proverna.
  • Aspirera varsamt så att inte blodkropparna går sönder.
  • Ta bort all luft i sprutan omedelbart.
  • Hindra att blodet koagulerar.
  • Kör analysen på en gång. Helst inom 10 minuter, max inom en halvtimme.

– Innan jag utbildade mig till biomedicinsk analytiker funderade jag på att bli lärare. Men det här är så mycket roligare. Jag får syssla med kemi, teknik och medicin samtidigt som jag får kontakt med människor som jag får förmånen att undervisa, säger Helena och skrattar.

Oroas över att förlora jobbet

Bland kolleger märker hon ibland en oro för att allt fler analyser görs med patientnära utrustning.

De är rädda för att bli av med jobben. Men det tror inte Helena kommer att hända. Däremot tror hon att man måste vara beredd på att förändra sin yrkesroll.

– Vi måste jobba mer förebyggande gentemot avdelningarna och visa att om de vill styra upp sin verksamhet så finns vi där för att hjälpa till. Då blir också vår yrkeskategori synliggjord. Helt plötsligt får de klart för sig vad en biomedicinsk analytiker är.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida