Klinisk fysiologi

Hennes forskning ska göra nytta direkt

Hennes forskning ska göra nytta direkt
Christina Svensson arbetar som specialist inom klinisk fysiologi i Linköping. Foto: Annelie Engsro.

Christina Svensson är en av fyra biomedicinska analytiker inom fysiologiska kliniken i Linköping med specialist-titel. Efter 36 år fortsätter hon att utveckla både sin egen och kollegornas kunskap.

‒ Det här jobbet är jätteroligt och innehåller så mycket: patientmöten, teknisk utveckling, nya metoder och att man kan vara delaktig i spännande forskningsprojekt.

Om två år räknar hon med att vara klar med sin doktorsavhandling. Den handlar om att hitta bra diagnostiska verktyg och uppföljningsmetoder för patienter med Takayasus arterit och SLE.

Takayasus arterit och SLE

  • Takayasus arterit är en kronisk sjukdom som innebär att blodkärlsväggarna blir inflammerade. Sjukdomen drabbar stora artärer som stora kroppspulsådern och dess förgreningar.
  • SLE, systemisk lupus erythematosus, är en kronisk inflammatorisk sjukdom som hör till de reumatiska sjukdomarna. Immunförsvaret angriper den egna kroppen när man har SLE.

Källor: Socialstyrelsen och 1177

Christina Svenssons område är kärldiagnostik, till största delen ultraljud. Hon arbetar självständigt med alla metoder som utförs på Universitetssjukhuset i Linköping. Det innefattar att undersöka patienterna, göra bedömningar, skriva och signera svar.

Lönetillägg för svarsskrivning

Att de biomedicinska analytikerna själva skulle skriva svar startade som ett projekt i slutet på 90-talet. Det började med bedömning av venös insufficiens och har sedan utvecklats till allt fler diagnoser. Christina Svensson skriver numera svar på ett 20-tal olika kärlundersökningar. Alla som slutsignerar svar får ett lönetillägg på 3 000 kronor. För specialist-bma ingår svarssignering i lönen.

‒ Det krävs lång erfarenhet för att skriva svar. Det är även viktigt att väga in den kliniska bilden för att kunna bedöma sina undersökningsresultat i helhet och se om resultatet är rimligt, säger hon.

Erfarenhet är något Christina Svensson skaffat sig genom alla år hon arbetat här. Hon var bara 17 år när hon direkt efter gymnasiet sökte till laborantskolan i Göteborg. 1984 blev hon klar, flyttade till Linköping och hamnade efter ett par år på fysiologiska kliniken där hon blivit kvar.

Forskar och utbildar

‒ Forskningsintresset började med att jag var inblandad i olika studier. Sedan gick jag kurser i forskningsmetodik och började så småningom med egen forskning. Jag sysslar med klinisk och patientnära forskning som är väldigt tillämpbar. Min drivkraft är att se att det kommer till nytta direkt.

Som specialist-bma arbetar Christina Svensson också med att utveckla och tillämpa nya metoder, hålla utbildningar och kurser, undervisa och handleda ST-läkare och specialister från den egna kliniken. Hon har även åkt runt till andra sjukhus för att sprida kunskap om olika undersökningsmetoder. Att arbeta självständigt och ha många ansvarsområden har gjort att hon haft en okej löneutveckling, säger hon.

‒ Men det gäller verkligen att ligga i framkant och visa att man kan.

Fyra specialister

I dag är de fyra på kliniken som har titeln specialist-bma. Utöver Christina är det Catarina Sved, Andréas Bussman och Anette Davidsson. Hur många som finns i hela landet är oklart, men nyligen startade ett nätverk för specialist-bma inom klinisk fysiologi. Efter det första mötet enades man om att försöka få till en gemensam utbildningsplattform.

‒ Det skulle behövas en master i klinisk fysiologi som är gemensam för hela landet. Det kommer så klart att ta tid, men jag tror det är viktigt för de unga som kommer ut i yrkeslivet nu, de vill utvecklas och kunna klättra på karriärstegen, säger Christina Svensson.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida