Hennes kamp ger biomedicinska analytiker upp till 42 000 i månaden

Hennes kamp ger biomedicinska analytiker upp till 42 000 i månaden
Susanne Lundgren sköter alla undersökningar självständigt. Här gör hon en karotisduplex vilket innebär att hon kontrollerar patientens blodförsörjning till hjärnan efter en misstänkt tia-attack eller stroke. Foto: Samira Al Saadi

Blekinge inför specialisttjänster för biomedicinska analytiker.

 – Det känns fantastiskt att vi efter så många år har kommit så här långt. Jag ser det som en viktig delseger. Nu införs det inom tre sektioner, men vi vill ju på sikt att det ska gälla för alla våra fem sektioner, säger Susanne Lundgren, avdelningschef på klinisk fysiologiska avdelningen vid Blekingesjukhuset i Karlskrona.

Det var i sent i går eftermiddag som landstingets personaldirektör till personalens stora glädje tog beslutet att inrätta specialisttjänster för biomedicinska analytiker på tre av fysiologavdelningens fem sektioner. Det innebär att tre sektionsledartjänster konverteras till de nya specialisttjänsterna.

Lön efter kompetens

Men det viktiga är inte tjänstebeteckningen, utan att de lönesätts utifrån sin kompetens och det ansvar som tjänsterna innebär.

Eftersom flera biomedicinska analytiker på klin fys sedan länge gör samma typ av uppgifter som i normala fall utförs av ST-läkare kommer de nu också att få en lön som motsvarar just ST-läkarnas, det vill säga mellan 40 000 och 42 000 kronor i månaden. I dag får några av de bäst betalda biomedicinska analytikerna – alla med mer än 30 års erfarenhet – som mest 35 000 i månaden.

Den kompetensbeskrivning som gäller för de nya specialist-biomedicinska analytikerna följer till punkt och pricka den som ST-läkarna inom klinisk fysiologi har att hålla sig till.

Ingen konkurrens med läkarna

– Vi konkurrerar inte med läkarna och gör inte heller deras jobb. Men för att mäkta med alla patienter måste vi dela upp kompetenserna. Våra läkare har en enorm arbetsbörda och uppgiftsglidningen till oss biomedicinska analytiker har skett just för att kunna utnyttja allas kompetens på bästa sätt.

Susanne Lundgren är själv ett exempel på vilket stort ansvar vissa biomedicinska analytiker har. Sedan fler år driver hon självständigt kärlverksamheten på klin fys i Karlskrona. Hon har ingen klinisk fysiolog att luta sig mot utan utför alla ultraljudsundersökningar som görs på enheten. Hon planerar alla undersökningar, och skriver svaren på dem och på de frågor som ställs.

Dessutom är hon är noga med att hela tiden följa med i forskningsutvecklingen inom sin specialitet. Allt för att i möjligaste mån anpassa arbetet till den nya evidens som ständigt växer fram.

– Men det gäller att se till att ha ett stort nätverk av andra experter inom området. Man kan inte veta allt själv och det är viktigt att kunna få professionellt stöd när det behövs, säger hon.

Kampen startade för många år sen

Susanne har varit biomedicinsk analytiker i 32 år. Sin kamp för att biomedicinska analytiker som utvecklas och tar på sig allt mer avancerade uppgifter ska få lön därefter startade hon långt innan hon blev avdelningschef. Genom åren har hon skrivit otaliga brev till verksamhetschefer, sjukhusdirektörer och sjukhusledningar.

– Jag har hela tiden försökt uppmärksamma dem på den uppgiftsglidning som skett bland oss biomedicinska analytiker och på att lönerna inte hänger ihop med vad vi faktiskt gör.

Det första genombrottet kom för fem år sedan, då biomedicinska analytiker som självständigt signerade sina undersökningar fick ett lönepåslag på 1 000 kronor. Sedan dess har lönen ökat något, men inte på långt när så mycket som Susanne Lundgren och hennes kolleger tycker att deras arbetsinsatser är värda.

Vid tidigare lönerevisioner har alla biomedicinska analytiker bedömts utifrån att de alla tillhör en och samma samma grupp. Susannes förhoppning med det nya beslutet om specialist-biomedicinska analytiker är att lönerna även för övriga biomedicinska analytiker ska sättas utifrån deras olika kompetensområden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida