Världshälsoorganisationen

Höga nivåer av antibiotikaresistens världen över

Höga nivåer av antibiotikaresistens världen över
Allt fler människor infekteras med bakterier som är motståndskraftiga mot befintliga läkemedel. Arkivbild: Gettyimages

En halv miljon människor i 22 länder misstänks bära på motståndskraftiga bakterier. Det visar Världshälsoorganisationen WHO:s nya övervakningssystem. 

Den första rapporten från WHO:s nybildade och globala antimikrobakteriella övervakningssystem, Glass, visar på höga nivåer av antibiotikaresistens mot flera allvarliga bakteriella infektioner.

De resistenta bakterier som är vanligast är i turordning:

  • Escherichia coli.
  • Klebsiella pneumoniae.
  • Staphylococcus aureus
  • Streptococcus pneumoniae.
  • Salmonella spp.

Då är inte tuberkulosbakterier medräknade, eftersom de övervakas av ett eget system sedan nära 25 år tillbaka.

– Rapporten bekräftar den allvarliga situationen för antibiotikaresistens över hela världen, säger Marc Sprenger, chef för WHO:s antimikrobakteriella sekretariat för resistens i ett pressmeddelande.

Stora variationer

Hittills är 52 länder anslutna till Glass, men i denna första rapport var det bara 22 länder som lämnade uppgifter om hur många människor i respektive land som bar på resistenta bakterier.

De data som presenteras är av mycket skiftande kvalitet beroende på vilket land uppgifterna kommer från. 

Bland patienter som drabbas av blodförgiftning varierar exempelvis andelen patienter som bär på resistenta bakterier mot minst ett av de vanligaste antibiotiska läkemedlen från 0 till 82 procent i de inrapporterade länderna.

Resistens mot penicillin – det läkemedel som använts i årtionden mot lunginflammation – varierar mellan 0 och 51 procent.

Fler resistenta i Sverige

I förra veckan presenterade Folkhälsomyndigheten en nedslående prognos för hur resistensutvecklingen ser ut i Sverige, trots att vi ligger bra till jämfört med många andra länder.

  • 2016 rapporterades drygt 15 500 fall av anmälningspliktig antibiotikaresistens i Sverige. 2030 har antalet fördubblats, enligt prognosen.
  • 2050 tros antalet fall vara drygt 70 000, det vill säga mer än fyra gånger fler än i dag.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida