Högskoleverket. Ställer sig bakomförslag om framtidens utbildning

Huvudområdet för röntgensjuksköterskeutbildningen ska hetaradiografi och utbildningen för biomedicinska analytiker ska ha två inriktningar.?

Högskoleverket ställer sig nu bakom de förslag som en referensgrupp tidigare har kommit fram till.?

Det har varit oklart under lång tid hur de båda professionernas utbildningar ska kunna vidareutvecklas. Flera lärosäten fråntogs examensrätten i slutet av 2008. I mars i år begärde Högskoleverket att få utreda de båda utbildningarna och tillsatte samtidigt en referensgrupp med representanter från lärosätena och professionerna. ?

Nu när Högskoleverket har granskat referensgruppens slutsatser tycker verket att deras utredningsarbete är fullgott. Där sägs bland annat om röntgensjuksköterskeutbildningen att huvudområdet nu har definierats och ska heta radiografi samt att målet att få disputerade lärare ges högsta prioritet. ?

När det gäller biomedicinska analytikerutbildningen ställer sig Högskoleverket bakom förslaget om två inriktningar: laboratoriemedicin och klinisk fysiologi. Det betyder inte att alla lärosäten tvunget måste erbjuda båda inriktningarna. När det gäller det framtida kompetensbehovet inom det diagnostiska området lämnar verket över till regeringen att ta ställning i den frågan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida