Högskoleverkets arbete med att se över utbildningar inleddes med hearing

Högskoleverket har inlett ett arbete med att se över behovet av framtida utbildningar av biomedicinska analytiker med inriktning mot klinisk fysiologi. Vårdförbundet hoppas på utökning och modernisering.

Under gårdagen arrangerade Högskoleverket en hearing, där bland andra representanter för universitet och högskolor deltog. Syftet var att diskutera behovet av röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker med inriktning mot klinisk fysiologi, och den framtida utbildningen av de båda professionerna.

Förbundsombudsmän från Vårdförbundet var med och lyssnade.

– Vi anser att man på kort sikt måste öka antalet platser på utbildningarna för biomedicinska analytiker. Det bästa är en sammanhållen utbildning med två inriktningar:  laboratoriemedicin och klinisk fysiologi. Som till exempel den i Göteborg. Det finns för få biomedicinska analytiker med inriktning mot klinisk fysiologi idag, säger Ulla Falk från Vårdförbundet.

I december 2008 drog Högskoleverket in examensrätten för biomedicinska analytiker vid Örebro universitet. Ungefär samtidigt stoppade Karolinska institutet intagningen till sin utbildning.

På lång sikt anser Vårdförbundet också att utbildningens längd och innehåll behöver ses över.

– Innehållet i utbildningen måste anpassas till verksamhetens utveckling, säger Ulla Falk.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida