Löner

Ida lämnar labbet efter bara tre år i yrket

Ida lämnar labbet efter bara tre år i yrket
Ida Håkansson arbetar på laboratoriet i Kristianstad. Foto: privat

Missnöje med löneutvecklingen och dålig arbetsmiljö har gjort att många biomedicinska analytiker valt att lämna Region Skåne. Ida Håkansson är en av dem – i höst börjar hon läsa folkhälsovetenskap.

När Vårdfokus når Ida Håkansson på telefon är det eftermiddag och om några timmar ska hon börja sitt nattpass på laboratoriet vid Centralsjukhuset i Kristianstad. Hon trivs med sitt jobb och har inget emot att arbeta natt, men det senaste året har varit slitigt.

‒ Pandemin har tagit hårt på de flesta av oss. Vi hade ont om personal redan innan och det är många erfarna som har slutat de senaste två åren, säger Ida Håkansson.

På två och ett halvt år har drygt 200 biomedicinska analytiker avslutat sin anställning i Region Skåne. En tredjedel av dem har gått i pension, resten har slutat på egen begäran.

Så många har slutat

Vårdfokus har begärt att få uppgifter om hur många biomedicinska analytiker som avslutat sin tillsvidareanställning i Region Skåne.

  • 2019 slutade 83 anställda.
  • 2020 slutade 81 anställda.
  • 2021 är det 38 anställda som slutat vid halvårsskiftet.

Sammanlagt 202 anställda, varav 66 slutat på grund av pension.

I dagsläget finns 930 biomedicinska analytiker anställda i Region Skåne.

Ida Håkansson räknas som en van medarbetare, trots att det bara är tre år sedan hon tog sin examen och började här.

Besviken på löneutvecklingen

‒ Vi gör många olika analyser eftersom vi är ett akutlabb, så det är minst ett års upplärning för att bli behörig på allt. Eftersom vi har fått så många nya som ska läras upp så räcker vi andra inte riktigt till. Det tär på oss samtidigt som de nya känner stress över att de snabbt måste bli klara med upplärningen. Vi är för få, det är orsaken till våra problem.

Efter tre år i yrket har Ida Håkansson 27 600 i lön. Trots ett hyfsat lönelyft i år tror hon inte att hon kan förvänta sig en bra löneutveckling framöver. I snitt tjänar en biomedicinsk analytiker i Region Skåne 32 818 kronor.

‒ Den dåliga löneutvecklingen är nog den största orsaken till att så många har slutat nu. Folk ser att det går att få bättre lön och arbetsvillkor hos privata arbetsgivare eller i andra regioner. Våra enhetschefer gör nog så gott de kan, men problemet för dem är att potten de får är väldigt liten.

Ida Håkansson är själv en av dem som lämnar. Från i höst är hon tjänstledig för studier för att läsa en master i folkhälsovetenskap vid Lunds universitet.

‒ Ja, jag lämnar tyvärr yrket just nu för att vidareutbilda mig. För mig handlar det om arbetsmiljön och lönen och så har jag kommit på att jag inte bara vill sitta med enskilda analyser, utan jobba med hälsa och välmående på folkhälsonivå. Jag har saknat det perspektivet.

Brev till ledningen

I början av sommaren skickade de biomedicinska analytikerna vid Centralsjukhuset i Kristianstad ett brev till regionledningen där de skrev att de är missnöjda med sin löneutveckling. Samma brev har skickats från biomedicinska analytiker på andra laboratorier i Skåne.

I brevet pekar de på att det är en allvarlig kompetensförlust att så många erfarna valt att lämna regionen och att bristen på biomedicinska analytiker kan bli ett hot mot patientsäkerheten.

Biomedicinska analytikern Kerstin Andersson, som är huvudskyddsombud för Vårdförbundet i Skåne, suckar tungt när hon ska beskriva läget.

Känner sig maktlös

‒ Regionen förlorar de duktiga och erfarna. Jag lyfter hela tiden frågan om att vi biomedicinska analytiker ligger alldeles för lågt lönemässigt, men känner mig rätt maktlös. Det händer ingenting, säger hon.

Förra året blev lönelyftet i genomsnitt 2,2 procent för biomedicinska analytiker i Skåne. Siffrorna för i år är inte helt klara än, men Kerstin Andersson tror att det blir lägre ändå. Framför allt är det många som bara fått några hundralappar i påslag. Hon går igenom listan hon har framför sig.

‒ Här är någon som bara fått 100 kronor, här är många som fått 300 kronor, 400 eller 500 kronor. Visserligen har det gjorts satsningar på enskilda specialister som fått betydligt mer, men som helhet är det ett dåligt utfall för det stora flertalet, säger Kerstin Andersson.

Kompetensstege och specialisttjänster

Maria Gilderson är HR-chef på medicinsk service i Region Skåne. Hon har delvis en annan bild av läget.

‒ Vi har också sett att löneutvecklingen behöver bli bättre och har de senaste två åren arbetat aktivt med att öka lönespridningen. Vi har infört en kompetensstege och inrättat specialisttjänster, berättar Maria Gilderson.

Av de 930 biomedicinska analytiker som finns anställda i regionen har 72 hittills fått specialisttjänster. Enligt Maria Gilderson ligger medellönen för dem på 41 400 kronor. Och att personal slutat tror hon inte bara handlar om lönen.

‒ Lönen är en orsak till att personal slutar men även att vi har haft ett generationsskifte de senaste åren. De unga som kommer in nu går gärna mellan olika arbetsplatser. Det finns ett sug efter att prova på nya arbetsuppgifter och en del vill också hellre ha kontorsarbetstider i stället för att arbeta i dygnet runt-verksamhet.

Personalen mår inte bra

Maria Gilderson säger att ledningen har fått signaler om att det finns en oro i yrkeskåren.

‒ Vi försöker lyssna och hitta lösningar. Det handlar också om att förbättra den fysiska arbetsmiljön med ombyggnad av lokaler.

Men Vårdförbundets Kerstin Andersson tycker att arbetsgivaren sopar problemen under mattan.

‒ De lever inte i verkligheten. Det är en snurr på personal utan dess like just nu. Kontinuiteten blir lidande, kompetensen sänks och i förlängningen hotas patientsäkerheten. Personalen mår inte bra och vi som skyddsombud får hela tiden signaler om problem när det gäller den psykosociala arbetsmiljön.

Ett generellt lönelyft på 3 000-4 000 kronor utöver den årliga lönerevisionen för alla biomedicinska analytiker är vad som krävs för att behålla kompetent personal, anser Kerstin Andersson.

‒ Vårdförbundet är också för en större lönespridning, men samtidigt behöver alla lyftas. Varför ska vi biomedicinska analytiker ligga så långt under sjuksköterskorna när vi har lika lång utbildning?

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida