biomedicinsk laboratorievetenskap

Känsligare analys minskar risken för ny hjärtinfarkt

Känsligare analys minskar risken för ny hjärtinfarkt
Färre insjuknar i nya hjärtinfarkter om deras första infarkt diagnostiseras med troponin T i stället för vanligt troponin. Arkivbild: Mostphotos

Om man tar det nyare och betydligt känsligare provet troponin T i stället för vanligt troponin minskar risken för att patienten ska drabbas av en ny hjärtinfarkt med elva procent. Dessutom upptäcks fem procent fler hjärtinfarkter, visar en ny svensk studie.

– Det här kan vara ett underlag för de sjukhus som ännu inte infört högkänsligt troponin T. Det är känsligare och en hjärtinfarkt kan identifieras tidigare. Det är även möjligt att tidigare avgöra om det inte handlar om en hjärtinfarkt och där patientens bröstsmärtor beror på något annat.

Det säger Maria Odqvist, doktorand vid institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, i ett pressmeddelande. Hon är försteförfattare till studien, som publiceras i Journal of the American College of Cardiology.

Studien, som gjorts i samarbete med forskare från Karolinska institutet i Solna, omfattar samtliga patienter som drabbades av hjärtinfarkt i Sverige under 2009-2013. Av nära 90 000 patienter diagnostiserades knappt 41 000 med högkänsligt troponin T och övriga med konventionellt troponin.

Skillnaden mellan denna och andra liknande studier är att även patienter som vårdats på andra avdelningar än hjärtintensivvårdsavdelningar tagits med.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida