Konkurrens pressar laboratoriepriser

Utbildningarna till biomedicinsk analytiker vid Karolinska institutet och Malmö högskola uppfyller inte kvalitetskraven, enligt Högskoleverket. En CRP-analys kostar åtta gånger så mycket i Örebro jämfört med i Stockholm. Det visar en granskning av Konkurrensverket. ?

Landstingen kan minska kostnaderna för laboratorietjänster betydligt genom upphandling, anser Konkurrensverket.

— Kartläggningen visar att priserna är tydligt lägre i de fall där laboratorietjänster har upphandlats. När det är möjligt bör fler landsting följa efter och införa valfrihetssystem för sådana tjänster, säger generaldirektören Dan Sjöblom vid Konkurrensverket.

I rapporten ges exempel på skillnaderna: En vanlig CRP-analys i det dyraste landstinget, Örebro, kostar 33,57 kronor. I Stockholm, där en upphandling av laboratorietjänster gjorts, är kostnaden bara 4,31 kronor.

Om laboratorierna bemannas med biomedicinska analytiker, som har den kompetens som behövs för att garantera patientsäkerheten, så är upphandling och sänkta kostnader för laboratorietjänster positivt, anser Anne Berndt, biomedicinsk analytiker och förbundsombudsman på Vårdförbundet.

Det är också viktigt att laboratorierna är ackrediterade och ingår i Equalis kontrollprogram, poängterar hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida