Gynekologisk cellprovtagning

Laboratorier tros ligga bakom ökning av livmoderhalscancer

Cancer i livmoderhalsen har under senare år ökat i Sverige. Inte minst hos kvinnor vars cellprover tidigare visat sig vara normala. För att förstärka screeningprogrammet kan cirka 2 000 kvinnor komma att kallas till ett nytt cellprov. 

Enligt en analys som presenteras i Läkartidningen ökade andelen kvinnor i Sverige som drabbades av livmoderhalscancer trots normala cellprover med hela 30 procent under 2014-2015 jämfört med perioden 2002-2013. Från cirka 115 till 160 fall per år.

Även risken cancer efter ett avvikande cellprov har ökat.

– Det är allvarligt att det goda skydd mot livmoderhalscancer som cellprovtagning gett för svenska kvinnor under väldigt lång tid nu börjar sjunka, säger Joakim Dillner, professor och registerhållare för Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention, till Läkartidningen.

Cancerfallen ökat

Tillsammans med flera andra företrädare för registret har han har analyserat möjliga orsaker till den stora ökning av antalet fall av livmoderhalscancer som setts i Sverige på senare år. 

Variationerna mellan olika landsting och regioner är stora. På vissa håll har risken att drabbas av cancer trots normala cellprov mer än fördubblats. I andra landsting har  risken inte ökat eller till och med minskat. Skillnader mellan laboratorier talar för att ökningen beror på att det är något i laboratorieprocessen som försämrats. 

– Det tyder på att ökningen kan vara relaterad till de regionalt organiserade screeningprogrammen, säger Joakim Dillner, som betonar att det fortfarande rör sig om en liten risk att drabbas för den enskilda kvinnan som deltagit i screeningprogrammet och fått ett normalt cellprov.

Laboratorierna gör inventering

– Exakt vad det minskade skyddet trots normalt cellprov beror på vet vi inte. Laboratorierna kommer att få i uppgift att gå igenom alla fall för att vi ska kunna föreslå så bra åtgärder som möjligt för att skärpa upp det som har fallerat, säger han till Läkartidningen.

Utredningen ska vara klar senast i september.

Trots den rapporterade försämringen är skyddseffekten av ett normalt screeningprov fortfarande mycket hög. Årligen tas mer än 600 000 gynekologiska cellprov i Sverige. 

De flesta cancerfallen uppstår fortfarande hos kvinnor som inte deltagit i screeningen.

Beatrice Melin är nationell cancersamordnare hos Sveriges kommuner och landsting, SKL. Efter att denna artikel publicerades första gången berättar hon att Nationella arbetsgruppen för livmodercancerprevention har föreslagit att det nationella screeningprogrammet ska förstärkas genom att erbjuda de kvinnor som har haft ett normalt cytologprov men samtidigt bär på hpv-typerna 16 och 18 en ny provtagning. Om en sådan förändring införs kan det komma att beröra omkring 2 000 kvinnor.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida