Mikrobiologi

Laboratoriernas databas ökar kunskapen om resistens

Laboratoriernas databas ökar kunskapen om resistens
Årligen ska Folkhälsomyndigheten rapportera om resistensutvecklingen för ett tiotal sjukdomsframkallande bakterier. Arkivbild: Mostphotos

Folkhälsomyndigheten har börjat publicera nationella och regionala årsrapporter om antibiotikaresistensen hos viktiga sjukdomsframkallande bakterier. Syftet är att förbättra kunskapen om resistensutvecklingen.

– De nya sammanställningarna kommer att ge oss oerhört värdefull kunskap både på nationell och regional nivå, vilket skapar större möjligheter att arbeta effektivt mot den ökande antibiotikaresistensen. Exempel på förbättringar är att vi nu enkelt kan titta på samtidig resistens eller känslighet för flera antibiotika, säger utredaren Olov Aspevall i ett pressmeddelande från myndigheten.

Provsvar överförs automatiskt

Sammanställningarna görs från Svebar, en databas som drygt 80 procent av landets mikrobiologiska laboratorier är anslutna till.

Provresultaten överförs automatiskt till databasen varje natt. Därefter bearbetas och sammanställs datan så att Folkhälsomyndigheten och laboratorierna kan överblicka resistensförekomsten.

Eftersom Svebar samlar in alla odlingsresultat går det numera snabbt att ta fram sammanställningar om läget i landet när det rapporteras om nya resistenstyper internationellt.

Olika slags bakterier

Folkhälsomyndigheten räknar med att minst en gång per år publicera ett tiotal olika rapporter. I varje rapport ska en bakterieart och en provtyp presenteras.

I de första årsrapporterna som nu finns på myndighetens webb finns sammanställningar av blododlingar med växt av Staphylococcus aureus, Escherichia coli, och Klebsiella pneumoniae.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida