Lång titel ger både status och höjd lön

Lång titel ger både status och höjd lön
Ruth Wickelgren tror att det är viktigt att det finns möjligheter att avancera inom yrket. Foto: Helena Mirsch

Ruth Wickelgren är en av tolv personer på Sahlgrenska universitetssjukhuset som kan titulera sig överbiomedicinsk analytiker. Det är ett erkännande som också innebär ett bra lönepåslag, tycker hon.

Under hela sin yrkeskarriär som biomedicinsk analytiker har Ruth Wickelgren arbetat inom klinisk kemi. Hon har över 30 års erfarenhet och har även sysslat med forskning, utbildning och varit chef i många år. Numera kan hon titulera sig enhetschef, men även överbiomedicinsk analytiker.

— Jag fick den titeln för ett par år sedan och det känns som ett erkännande, säger hon.

Vant visar Ruth Wickelgren runt på laboratoriet 24/7 på Östra sjukhuset i Göteborg där hon har sin arbetsplats. Ny utrustning håller på att installeras, automatisering ska göra att analyserna sker snabbare och enklare. Inom Sahlgrenska universitetssjukhuset, som omfattar även Östra sjukhuset och Mölndals sjukhus, tas nära 9 miljoner prover varje år och 400 personer arbetar inom klinisk kemi.

Ruth Wickelgren tror att det är viktigt att det finns möjligheter att avancera inom yrket.

— Det är ett sätt att få en utveckling i arbetet och bidrar till att vi kan hålla kvar de erfarna. I dag är folk mycket rörligare och det är brist på biomedicinska analytiker. Då blir det allt viktigare med karriärstegar och möjligheter till utveckling.

Allra bäst vore om det fanns akademiska specialistutbildningar för biomedicinska analytiker, tycker hon. Men även om de formella vägarna ännu saknas så finns det möjligheter att skaffa sig specialistkompetens på andra sätt och att utvecklas i yrket. Då är det viktigt att det görs synligt och att man får både titel och lön som motsvarar kompetensen.

Inom Sahlgrenska universitetssjukhuset är det verksamhetscheferna som föreslår vilka som ska ges övertiteln. De som utses får ett lönepåslag på 5 000 kronor. Det är tillräckligt bra, tycker Ruth Wickelgren.

De nya övertitlarna infördes 2017 och varje år utses flera nya. Kraven är höga. De som utses ska vara disputerade, ha arbetat kliniskt i minst sex år och ha en pedagogisk universitetsutbildning.

På Sahlgrenska sjukhuset finns:

  • 39 översjuksköterskor
  • 5 överbarnmorskor
  • 1 överoperationssjuksköterska
  • 12 överbiomedicinska analytiker. De arbetar inom klinisk kemi, klinisk fysiologi, mikrobiologen, klinisk genetik och genomik, ortopedi samt inom ögonsjukvården.

 

Krav på specialistutbildning

Vårdförbundet har länge krävt, tillsammans med IBL (Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap), att det ska skapas en reglerad specialistutbildning på avancerad nivå för biomedicinska analytiker.

I ett debattinlägg i maj skrev förbundsstyrelsens representanter Michel Silvestri, Maysae Quttineh och Sineva Ribeiro att det är stor brist på biomedicinska analytiker eftersom det utbildas för få och det beror på dålig löneutveckling och brist på karriärvägar och möjligheter att specialistutbilda sig. "När vi är ute på andra sidan coronakrisen vill vi se en nationellt reglerad specialistutbildning och att biomedicinska analytiker får möjligheten att specialisera sig inom specifika områden", skrev de tre i debattinlägget.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida