smitta i livsmedel

Långdraget listeriautbrott orsakades av fryst majs

Ett utbrott av listeria som pågått under flera år i Sverige och ytterligare fyra EU-länder orsakades troligen av fryst majs. Senast i december 2017 insjuknade en person i Sverige.

Den frysta majsen har ursprungligen odlats och bearbetats i Ungern för att sedan packas i Polen. Det konstaterar europeiska livsmedels- och smittskyddsmyndigheter i en gemensam bedömning där svenska Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket medverkat.

Det handlar totalt om 32 fall sedan 2015 i Österrike, Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien. I Sverige har sex fall mellan 2016 och december 2017 kunnat kopplas till utbrottet. Samtliga insjuknade var över 70 år.

Läs också: Kemisk substans kan bromsa listeria

Har kartlagt arvsmassan

Kopplingen mellan länderna har kunnat göras genom att jämföra listeriabakteriernas arvsmassor. På så vis har det gått att kartlägga vilka fall och livsmedel som hör ihop, vilket gjorde att den gemensamma smittkällan kunde ringas in.

De berörda produkterna har nu återkallats från butikerna, men fler personer kan drabbas eftersom inkubationstiden i vissa fall kan vara tre veckor eller ännu mer. Fryst majs som såldes innan återkallandet kan också finnas kvar hemma hos vissa konsumenter.

Läs också: Kraftig ökning av listeriasmittade

Kan ge svåra följdsjukdomar

Antalet rapporterade listeriafall i Sverige har ökat de senaste åren från 40-50 under början av 2000-talet till 60-90 för de senaste åren. Ökningen av rapporterade fall ses även i övriga Europa.

Äldre, gravida och personer med nedsatt immunförsvar är de som i första hand riskerar att bli sjuka. Den vanligaste sjukdomsbilden hos en vuxen person är blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation.

En listeriainfektion hos modern kan leda till för tidig födsel, fosterdöd eller svår sjukdom, som meningit eller sepsis, hos det nyfödda barnet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida