Lärorikt för unga biomedicinska analytiker på världskongressen i Berlin

Lärorikt för unga biomedicinska analytiker på världskongressen i Berlin
Jeanette Reinman ,Genet Tadesse och Anna-Karin Ulander utanför kongresshallen i Berlin. Foto: Helena Mirsch

I helgen öppnade IFBLS sin 30:e världskongress i  Berlin. De nyutexaminerade biomedicinska analytikerna Jeanette Reinman,  Genet Tadesse och Anna-Karin Ulander fanns på plats för att möta kolleger från hela världen. Vårdfokus mötte dem på ett seminarium om hur man skriver forskningsartiklar — och får dem publicerade.

– Det här var spännande, nu blir man lite sugen på att läsa vidare och forska, säger Jeanette Reinman, när hon kommer ut från seminariet om konsten att skriva vetenskapliga artiklar.

Hon är nyutexaminerad biomedicinsk analytiker, precis som kollegerna Anna-Karin Ulander och Genet Tadesse. De har alla tre fått ett stipendium från Vårdförbundet för att kunna åka till IFBLS kongress i Berlin.

– Det är jätteinspirerande och så fantastiskt roligt att få träffa kolleger från hela världen, säger Anna-Karin Ulander.

Ska presentera examensarbeten

Genet Tadesse berättar att de ska få presentera sina egna examensarbeten som posters under kongressen. Det känns stort.

Innan hon kom hit visste varken hon eller de andra någonting om det internationella samarbete som Vårdförbundet och IBL, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap, har genom bland annat IFBLS.

– Jag har tänkt att jag ska jobba två år och sen specialisera mig inom något område och ta en master. Nu börjar jag förstås tänka över möjligheten att studera och arbeta utomlands, säger Genet Tadesse.

Sverige arrangerar Studentforum

Seminariet om hur man skriver vetenskapliga artiklar arrangerades av IFBLS Studentforum, som startade redan på kongressens första dag, i lördags. Det är som vanligt Sverige som står som arrangör.

 Temat är Teaching through the eyes of the student´s. Alla deltagande länder har ombetts att fylla i ett frågeformulär som handlar om utbildningen, synen på yrket i hemlandet och hur man ser på framtiden.

Isabel Strand från Vårdförbundet och Tanja Wijkmark från IBL ska nu sammanställa svaren för att presentera dem vid generalförsamlingens möte på tisdag. Mycket av diskussionerna på kongressen handlar om hur utbildningen kan harmoniseras internationellt och vad man kan göra för att göra yrket mer synligt och känt. Precis som i Sverige anser biomedicinska analytiker i andra delar av världen att deras roll behöver lyftas fram.

Inte så populärt

– Vårt yrke är faktiskt ett av de minst populära i Pakistan så vi behöver arbeta med att få vår plats inom medicinen och diagnostiken accepterad och erkänd, sade Sajjad Ashraf på Studentforumet.

Det här är en fråga som också engagerar Anna-Karin Ulander, Genet Tadesse och Jeanette Reinman.

– Jag får alltid förklara för vänner och familj vad jag gör, men när jag berättar om hur viktiga vi biomedicinska analytiker är för att till exempel kunna ställa diagnos, så tycker alla att det verkar så intressant och undrar varför man inte hör talas mer om oss, säger Genet Tadesse.

Kongress-fakta

  • IFBLS, International Federation of Biomedical Laboratory Science, är en internationell organisation för biomedicinska analytiker och har ett 30-tal medlemsländer.
  • IFBLS håller sin 30:e kongress i Berlin den 18-22 augusti.
  • Temat för kongressen är genetik och infektionssjukdomar.
  • Från Sverige deltar ett 40-tal biomedicinska analytiker.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida