Lättare bestämma risk för glutenintolerans med ny metod

Lättare bestämma risk för glutenintolerans med ny metod
Biomedicinska analytikern Ewa Lavant lägger i dag fram sin avhandling vid Malmö högskola.

Biomedicinska analytikern och doktoranden Ewa Lavant har funnit en ny metod att analysera HLA-systemet. Med hjälp av den går det snabbare att upptäcka typ-1 diabetes och celiaki jämfört med de komplicerade metoder som används i dag. Det blir dessutom billigare. I dag disputerar hon på metoden. ?

Ewa Lawant har studerat tre HLA-gener. Metoden gör det möjligt att analysera dem i ett steg.

– Det grundar sig på PCR, polymerase chain reaction, där olika primers, specifika för HLA av intresse ingått. De primers som kan binda till DNA:t ger en PCR produkt som kan hittas med hjälp av fluorescerande färg. Efter reaktionen separeras och storleksbestäms de producerade PCR fragmenten med hjälp av kapillärgel-elektrofores och produkterna analyseras, förklarar Ewa Lavant.

Redan i dag används metoden vid universitetssjukhuset i Malmö för riskbedömning av celiaki i oklara fall och vid screening för celiaki. När det gäller typ-1 diabetes används den främst inom forskningen.

Ewa Lavant ser möjligheter för användning inom både forskning och klinisk riskbedömning av sjukdomar.

– Analysmetoden är lika säker som de som finns på marknaden i dag, trots att den är både snabbare och billigare, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida