Magbesvär kan bero på vanlig parasit

Magbesvär kan bero på vanlig parasit
Dientamöban är en parasit som Jessica Ögren intresserat sig för länge. Nu forskar hon om den på halvtid.

Dientamöba, som ger magknip och diarré, kan spridas via springmask. Det visar forskning av biomedicinska analytikern Jessica Ögren.

Vid de laboratorier som rutinmässigt testar för dientamöba hittar man parasiten i 20 procent av proverna.

– Diffusa magbesvär är en vanlig orsak till att patienter söker vård och i många fall kan det nog vara dientamöban som ger besvären, säger Jessica Ögren, biomedicinsk analytiker på mikrobiologen vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Få testar rutinmässigt

I dag är det bara ett fåtal laboratorier i landet som rutinmässigt testar avföringsprov för dientamöba. Det kan bero på att proven måste tas i en speciell vätska och behandlas på ett särskilt sätt på laboratoriet.

Jessica Ögren har forskat på dientamöban sedan förra våren. Ett stort utbrott av magsjuka bland barn i Jönköpings skolor visade att 75 procent av barnen bar på parasiten. Sedan dess har hon arbetat med att ta reda på hur parasiten kunde spridas till så många.

Har visat hur den sprids

Trots att dientamöba är en vanlig parasit har det hittills varit okänt hur den sprids. Nu har Jessica Ögren i sin forskning kunnat visa att vid utbrottet i Jönköping spreds den troligtvis via springmaskens ägg. Resultaten har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Pathogens and Disease.

– Springmask är ju väldigt vanligt, speciellt bland barn. Det är många barn som har diffusa magproblem som man skyller på andra orsaker som stress, kost och allergi, men i många fall kan det nog vara dientamöba som ger symtomen, säger Jessica Ögren.

Hon tycker att fler borde titta efter parasiten rutinmässigt. Det skulle förmodligen leda till att dientamöba upptäcktes hos fler och att patienter med diffusa magproblem skulle kunna bli besvärsfria med antibiotika.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida