Magsårsbakterie påverkas av kolhydrater

Magsårsbakterie påverkas av kolhydrater
Hälften av oss har H. pylori i magen. Foto: Mostphotos

Varannan människa bär på magsårsbakterien Helicobacter pylori. Men vem som blir sjuk avgörs bland annat av vilken sorts kolhydrater vi har i magen.?

För forskarna har det länge varit ett mysterium att så många kan ha H. pylori och vara helt symtomfria, medan bakterien hos andra leder till magsår eller i värsta fall magcancer. Nu har forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg kommit en bit på väg när det gäller att lösa gåtan. ?

Slemhinnorna i våra magar skyddas av ett tunt lager slem, som utsöndras likt saliv och tvättar tarmvävnaden. Slemlagret innehåller stora proteiner kallade muciner och på dem finns kolhydrater som H. pylori-bakterien fastnar på.

?I sin avhandling visar molekylärbiologen Emma Skoog att vi som individer har olika kolhydrater i magen som påverkar H. pylori-bakterien på olika sätt. En sorts kolhydrat kan hämma bakteriernas tillväxt medan en annan stimulerar den.??

Påverkas det av vilka kolhydrater vi äter??

— Det vet vi inte, men det vore intressant att titta på. Däremot vet vi att det finns stora individuella variationer som bland annat beror på gener och blodgrupper. 

??Avhandlingen:

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida