Arbetsmiljö

”Man ska inte behöva få ont av jobbet”

”Man ska inte behöva få ont av jobbet”
Tina Edengrim visar hur de arbetar under en ultraljudsundersökning av hjärtat. I vanliga fall bär de skyddsutrustning nu under pandemin.

Nacke, axlar, arm och handled tar ofta mycket stryk hos biomedicinska analytiker som dagligen arbetar med ultraljudsundersökningar av hjärtat. På Sankt Görans sjukhus i Stockholm har skyddsombuden satt ner foten och gjort en arbetsmiljöanmälan.

När det visade sig att hälften av deras kollegor hade besvär på grund av ultraljudsarbetet bestämde sig Vårdförbundets skyddsombud Johan Cederlind och Tina Edengrim för att gå till botten med frågan.

‒ Jag har jobbat här i 20 år och utfört hjärt-eko nästan lika länge. Ända sedan vi började med det har det funnits de som får ont på grund av arbetet. Trots många olika åtgärder har problemen inte försvunnit och nu känner vi att vi måste ta tag i detta på allvar tillsammans med arbetsgivaren, säger Johan Cederlind.

Krävs mycket finmotorik

En patient som ska undersökas med hjärt-ultraljud ligger i vänster sidoläge på en brits. Den som gör undersökningen sitter bredvid och för proben med sin vänstra hand över hjärtat.

‒ Man arbetar med att hitta olika vinklar för att få så bra bilder som möjligt. Det krävs mycket finmotorik eftersom det handlar om millimetrar hit eller dit. Samtidigt som vi har den här statiska hållningen med vänster hand vrids överkroppen åt höger för att vi ska kunna bedöma bilderna på skärmen och komma åt tangentbordet med höger hand, berättar Tina Edengrim.

Tina Edengrim och Johan Cederlind är skyddsombud för Vårdförbundet på Capio Sankt Görans sjukhus i Stockholm.
Tina Edengrim och Johan Cederlind är skyddsombud för Vårdförbundet på Capio Sankt Görans sjukhus i Stockholm.

På Sankt Görans arbetar 15-20 biomedicinska analytiker inom klinisk fysiologi med att göra hjärtultraljud. En undersökning som skyddsombuden gjorde i december 2020 visade att minst hälften har ont eller obehag på grund av arbetet. I juni 2021 var det ännu fler, då uppgav 75 procent att de hade ont eller obehag.

‒ Vi ville ta reda på hur många som är drabbade eftersom vi förstått att många inte tar upp det med chefen. Vi upplever att många, kanske framför allt de som är nya i arbetslivet, inte vill klaga utan visa att de hänger med i tempot, säger Johan Cederlind.

Besvär av att arbeta med ultraljud

Det är väl känt och belagt i studier att biomedicinska analytiker som utför ultraljudsundersökningar av hjärta och kärl ofta får besvär i nacke, axlar, arm och handled.

I en avhandling från 2018 visas att ekokardiografi är mer fysiskt ansträngande än andra ultraljudsundersökningar.

I en delstudie undersöktes förekomsten av smärta till följd av arbetet.

  • 58 procent hade ont i nacke och skuldra.
  • 30 procent hade ont i armbåge och handled.

Vid en uppföljning två och ett halvt år senare hade många fortfarande ont och flera av dem som inte haft det tidigare hade fått besvär.

Källa: Ergonomic factors and musculoskeletal pain in sonographers, Jenny Gremark Simonsen 2018.

Orolig att bli sjukskriven igen

En av dem som upplevt stora besvär och tidvis varit sjukskriven berättar att hen är orolig för hur hen ska klara av jobbet.

”Jag får ont i nacken, armen och handleden. Jag har fått starka smärtstillande mediciner och sömntabletter för att kunna sova och behöver fortfarande ta det. Efter sjukskrivning har jag gradvis gått tillbaka till heltid. Nu arbetar jag med hjärt-ultraljud ungefär halva arbetsdagen, men jag känner att det är för mycket för mig att göra fyra undersökningar i rad och är orolig för att bli sjuk igen. Men jag vet inte hur jag ska hantera det här och få min chef att lyssna på mig.”

Tina Edengrim upplever att den generella stressen ökat och att det är en viktig orsak till att fler uppger att de har ont nu.

‒ Det är stor efterfrågan på hjärt-eko samtidigt som det blivit färre övriga fysiologiska undersökningar. Det gör att vi får mindre variation i arbetet samtidigt som tidspressen ökat. Det handlar inte bara om den rent fysiska belastningen när undersökningen görs, utan att mycket ska hinnas med före och efter undersökningen.

Åtgärderna räcker inte

Efter önskemål från skyddsombuden gjordes en belastningsergonomisk riskbedömning av företagshälsovården Previa i början av året. Den visade på flera arbetsmiljörisker kopplade till hjärt-eko. Tina Edengrim och Johan Cederlind är inte nöjda med hur arbetsgivaren sedan har hanterat problemen.

‒ Arbetsgivaren anser att de har följt Previas rekommendationer. Vi anser att det gjorts ett fåtal åtgärder, till exempel inköp av nya stolar. Men det räcker inte när folk fortfarande har ont. Vi vill ta fram en gemensam handlingsplan och på ett strukturerat sätt involvera alla i att få fram förslag på hur besvären ska kunna minska, säger Johan Cederlind.

Nu har skyddsombuden skickat in en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

‒ Vi måste bryta det här. Det är inte okej att man får ont på jobbet.

Vårdfokus har sökt ansvarig chef på Capio Sankt Göran. Han vill inte uttala sig i nuläget.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida