Månadens kollega. Jenny Eriksson

Månadens kollega. Jenny Eriksson
Jenny Eriksson

”Visst blir man glad när provresultatet visar att en patient som har väntat länge kan få en ny njure”, säger Jenny Eriksson, biomedicinsk analytiker som arbetar inom transplantationsimmunologi.

Om det är Jenny som har beredskap och blir inringd när det finns en njure från en avliden donator har hon en timme på sig att komma till labbet. Där gör hon de analyser som ska visa vilka patienter på väntelistan som kan komma i fråga, ett arbete som tar 8—14 timmar. Sedan i somras har hon så kallat delegerat ansvar; hon gör alla bedömningar utan läkarkontakt. Efter analysen meddelar hon resultatet till transplantationskirurgen som slutgiltigt beslutar vilken patient som ska få njuren. ?

— Det räcker inte att använda analysapparater utan provsvaren granskas även manuellt. Så jobbet innebär mycket ansvar, men det gör det också roligare, säger Jenny. ?

På Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge utreds patienter och donatorer inför och efter organtransplantationer och hematopoetiska stamcellstransplantationer. Jenny är en av tjugotalet biomedicinska analytiker på enheten för transplantationsimmunologi. Hon blev erbjuden jobb direkt efter utbildningen för två år sedan. ?

Njurar är det organ som oftast transplanteras, vid sidan av lever, hjärta och bukspottkörtel. Jenny arbetar också med så kallad chimärismanalys som görs efter stamcellstransplantationer. Där tittar man på relationen mellan patientens egna celler och donatorns, en stigande chimärism kan vara tecken på en hotande avstötning.??

På ett transplantationslaboratorium hanteras inte lika stora provmängder som på många andra labb, utan Jenny kan följa patienterna bakom de prov hon analyserar. Lika glad som hon blir över att få veta att ett transplanterat organ ser ut att accepteras av mottagarens kropp, lika tråkigt är det när hon ser att ett prov visar tecken på avstötning. ?

Hennes moster är levertransplanterad så Jenny har sett på nära håll vilken nytta ett donerat organ kan göra. Att det råder brist på organ tror hon delvis beror på att man inte diskuterat frågan hemma och otillräcklig kunskap, till exempel om vad det innebär att donera sin kropp till forskningsändamål.?

— Man ser kanske framför sig hur en grupp läkarstudenter står och skär sönder hela ens kropp, när det i själva verket kan handla om att en liten vävnadsbit tas till vara.?

Det tar cirka 1,5 år att på arbetsplatsen skaffa sig den specialistkompetens som krävs för att utföra Jennys arbete. En formaliserad vidareutbildning tror hon skulle göra det lättare att kräva högre löner. Just löneläget tycker hon är det enda negativa med jobbet. Förra året bildades därför ”TX-gruppen” som vill synliggöra biomedicinska analytiker som yrkeskår. På sikt är ett av målen högre löner. På transplantationsenheten arbetar gruppen bland annat med att bygga broar till dem de jobbar mot på sjukhuset. ?

— Än så länge kan jag lite om mycket, med tiden vill jag fördjupa mig på några områden. Längre än så planerar jag inte just nu.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida