internationella yrkesdagen

Många kollegor utan legitimation ökar pressen

Många kollegor utan legitimation ökar pressen
Vem utför arbetet på laboratorierna? Inte alltid biomedicinska analytiker. Foto: Hans Zetterberg.

I en undersökning som Vårdförbundet låtit göra säger hälften av de tillfrågade biomedicinska analytikerna att de har kollegor som inte är legitimerade, trots att de borde vara det sett till arbetsuppgifterna.

Vårdförbundet har låtit Novus undersöka biomedicinska analytikers inställning till sin arbetssituation. De har bland annat fått frågan om de har kollegor som inte är legitimerade biomedicinska analytiker, men som sett till arbetsuppgifter borde vara det.

Hälften av de som tillfrågats svarade ja. Av dem svarade 55 procent att det handlar om annan högskoleutbildad personal och 37 procent att det är undersköterskor.

De biomedicinska analytikerna anser också att när personer med annan kompetens anställs så innebär det ökat ansvar, merarbete och ökad stress för dem.

För hög arbetsbelastning

I undersökningen ställdes också frågor om arbetsbelastning före och efter pandemin. 6 procent tyckte att arbetsbelastningen var så hög att det inte kändes hanterbart redan innan pandemin. Nu under pandemin upplever 14 procent att det är så. Den stora majoriteten anser dock att arbetsbelastningen är hög, men hanterbar, både innan och under pandemin.

Drygt 8 av 10 av de som anser att arbetsbelastningen är hög säger att det har påverkat dem fysiskt eller psykiskt i form av trötthet, värk och smärta i rygg, nacke och axlar samt huvudvärk och sömnstörningar. Nedstämdhet och depression har drabbat 2 av 10 av dem som anser att arbetsbelastningen är för hög.

Risk för kvalitetsbrister

En majoritet av de biomedicinska analytikerna säger att de är för få på sin arbetsplats och nästan 4 av 10 upplever att det är hög eller mycket hög risk för kvalitetsbrister på grund av tidsbrist och kompetensbrist.

Ett positivt resultat i undersökningen är att en stor majoritet anser att de får arbeta med vad de själva anser är rätt arbetsuppgifter sett till deras kompetens och erfarenhet. Drygt 6 av 10 tycker också att de har möjlighet att utvecklas i yrket.

Undersökningen gjordes under mars månad och bygger på 1 473 intervjuer bland biomedicinska analytiker som är medlemmar i Vårdförbundet. Deltagarfrekvensen var 39 procent.

Här kan du läsa resultaten från hela undersökningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida