Sexuell och reproduktiv hälsa

Många positiva till genterapi som kan rädda foster

Många positiva till genterapi som kan rädda foster
Många kan tänka rädda sig ett tillväxthämmat foster med hjälp av genterapi, åtminstone så länge inga andra behandlingsmetoder finns för att öka tillväxten. Arkivbild: Mostphotos

Skulle det vara etiskt acceptabelt att behandla en gravid kvinna med genterapi om fostret får för lite näring och väntas dö i livmodern? Ja, tycker merparten av dem som tillfrågats i en EU-studie.

Tillväxthämning i livmodern beror oftast på att blodtillförseln från mamman till fostret inte räcker till. Det är detta som genterapin är tänkt att förbättra. Med hjälp av ett ofarligt virus vill man i livmoderartären föra in genen för en så kallad kärltillväxtfaktor som ökar blodflödet i moderkakan.

I dag finns ingen annan behandling för tillväxthämning, som ibland leder till att fostret dör. Därför ville forskarna i ett EU-projekt, där bland andra Sverige deltar, undersöka inställningen till sådana försök och ställde frågan till kvinnor, medicinska organisationer samt patient- och föräldraföreningar.

Av 34 organisationer och 21 kvinnor som själva hade burit på tillväxthämmade foster var de allra flesta generellt positiva till de planerade försöken till genterapi, enligt Karel Marsal, professor emeritus i obstetrik och gynekologi vid Lunds universitet.

Han leder den svenska delen av EU-projektet. Om allt går enligt planerna ska behandlingsförsöken börja i London år 2017, för att sedan fortsätta i Hamburg, Barcelona och Lund.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida