forskning

Många som behandlas med antibiotika får för låga doser

Många som behandlas med antibiotika får för låga doser
Svårt sjuka patienter bör få individanpassad antibiotikabehandling, säger biomedicinska analytikern Hanna Woksepp. Arkivbild: Istockphoto

Biomedicinska analytikern Hanna Woksepp har utvecklat nya metoder för att enkelt kunna mäta nivåerna av antibiotika hos enskilda individer som behandlas för infektioner. Hennes studier visar att många får för låga doser.

Hanna Woksepp arbetar som biomedicinsk analytiker vid klinisk mikrobiologi och vårdhygien i Kalmar läns landsting. På fredag lägger hon fram en doktorsavhandling vid Linnéuniversitetet.

Stora skillnader

På en grupp intensivvårdspatienter med svåra bakteriella infektioner som Hanna Woksepp undersökt visade det sig att nära hälften av dem hade för låga nivåer av antibiotika i blodet i förhållande till den infektion de hade. Variationerna var stora, trots att patienterna hade fått samma dos per kilo kroppsvikt.

– Det finns i dag rekommendationer om doseringar av antibiotika, men de är lika för alla patienter och leder enligt våra resultat till väldigt spridda antibiotikanivåer. Resultaten i min avhandling talar för att svårt sjuka patienter bör få individanpassad antibiotikabehandling, säger hon.

Mäter halterna med nya metoder

I avhandlingen presenterar hon bland annat nya enklare metoder för att snabbt kunna mäta halter av antibiotika i blod. Bland annat en metod för samtidig koncentrationsmätning av elva olika antibiotika. Den metoden kräver dock dyr och avancerad utrusning. För att fullt ut validera metoden krävs ett externt kontrollprogram för samtliga antibiotika.

Hanna Woksepp och hennes kolleger har därför utvecklat en alternativ metod för nivåbestämning av tre olika ?-laktamantibiotika: cefotaxim, meropenem och piperacillin. Den är inte lika snabb och känslig som den dyrare metoden, men kräver ingen särskild utrustning utöver den som redan finns på ett mikrobiologiskt laboratorium.

Kan följa smittspridning

En av de bidragande orsakerna till att bakterier utvecklar resistens mot läkemedel är att patienterna behandlas under för kort tid eller inte får tillräckligt höga doser av antibiotika för att ta död på alla bakterier.

Hanna Woksepp har även utvecklat nya metoder för att snabbt kunna upptäcka och följa smittspridning av bakterier på exempelvis en vårdavdelning eller ett sjukhus och som kan anpassas utifrån det lokala laboratoriets förutsättningar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida