Miljön avgör immunförsvaret

Forskare vid Karolinska institutet och Stanforduniversitetet i USA har analyserat blodet hos 210 tvillingar. Ur ett och samma blodprov har de studerat över 200 olika typer av vita blodkroppar och proteiner. Resultatet visar att majoriteten av immunförsvarets olika komponenter varierar avsevärt, även mellan tvillingar som bär på samma genetiska anlag. Miljöfaktorer, snarare än arv, tycks avgöra hur vårt immun­försvar är uppbyggt. Inflytandet från miljön ökar dessutom med tiden. Genetiskt identiska enäggstvillingar blir mer och mer olika varandra ju äldre de blir.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida