Patientsäkerhet

Cancerutredningar försenades efter felaktiga labbsvar

Cancerutredningar försenades efter felaktiga labbsvar
Inom loppet av några månader genererades tusen felaktiga svar på ett test som används för diagnostisering av prostatacancer. Arkivbild: Getty Images

När ett diagnostiskt avancerat test som används för att upptäcka prostatacancer fallerade felberäknades hela tusen analyser. Tre män fick missvisande svar om hög risk för cancer medan 28 patienter som hade förhöjd risk fick falskt negativa svar.

I maj förra året upptäckte personalen på enheten för klinisk immunologi och transfusionsmedicin vid Karolinska universitetslaboratoriet i Solna att ett dataprogram som används i samband med det så kallade Stockholm-3-testet (se faktaruta) inte hade uppdaterats som det skulle.

Under 13 veckor våren 2018 ledde den ofullständiga uppdateringen till att ettusen prover analyserades med en felaktig beräkning av biomarkörkoncentrationen, vilket gjorde att analyssvaren blev felaktiga.

Slutsvaret för majoriteten av patienterna påverkades inte. Men tre män fick felaktigt veta att risken för att de hade cancer var hög. Omvänt fick 28 patienter som hade en förhöjd risk falskt negativa besked om att risken för dem var normal eller låg.

Enligt en lex Maria-anmälan från Karolinska universitetslaboratoriet till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, ledde de felaktiga svaren inte till att någon patient skadades, däremot försenades cancerutredningen med upp till tre månader för de 28 män där analyssvaren hade varit falskt negativa.

– Det är naturligtvis olyckligt att det blir fel på det här sättet. Två av de patienter där utredningen blev fördröjd hade starkt förhöjd risk. Men vad det har betytt för dem i form av allvarliga konsekvenser kan vi inte uttala oss om. Vi vet ju inte hur det hade blivit om det hade fått det rätta svaret tidigare, säger Maria Matl, funktonsområdeschef för klinisk immunologi och transfusionsmedicin. 

Händelsen är även anmäld till Läkemedelsverket.

Stockholm-3-test

  • Stockholm-3-testet syftar till att förbättra möjligheterna att diagnostisera prostatacancer genom en kombination av analysdata för prostataspecifikt antigen, PSA, biomarkörer, genetiska markörer och kliniska data.
  • Testet är komplext eftersom provmaterial och elektronisk data måste bearbetas och överföras mellan en rad olika instanser inom Karolinska universitetslaboratoriet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida