Forskning

Mygglarver sprider virus

Mygglarver sprider virus
Myggburna virus är ett globalt hälsoproblem som även drabbar människor i Norden.

Efter utbrottet av Ockelbosjukan i Gävleborg 2013 har även många människor i Västerbotten drabbats av samma virus, som sprids med myggor. Forskare vid Umeå universitet har nu upptäckt att myggorna är infekterade redan när de kläcks.

I en artikel i tidskriften Vector-Borne and Zoonotic Diseases beskriver de sina fynd. De har visat att mygglarver i Lövångertrakten i Västerbotten bär på det sjukdomsframkallade virus. Bland annat Sindbisvirus som orsakar Ockelbosjukan, en virussjukdom som kännetecknas av feber, utslag och långdragen ledvärk.

Viruset bärs av fåglar

Tidigare har man trott att Sindbisvirus förs in via flyttfåglar. De nya resultaten tyder på att virus också kan cirkulera bland myggor, men att nya virusvarianter introduceras med fåglar.

Sindbisvirus har ökat sex gånger på de senaste 30 åren i norra Sverige. Upp till tre procent av befolkningen har någon gång varit infekterade. Men forskarna tror att sjukdomen, som kan orsaka långvarigt lidande i form av ledvärk, är underdiagnostiserad.

Annat vanligt myggvirus

Även Inkoovirus har isolerats från både myggor och larver. Det är ett relativt okänt myggburet virus som kan orsaka feber och hjärninflammation. Enligt forskargruppen har hela 41 procent av befolkningen i Norr- och Västerbotten någon gång blivit infekterad av detta virus. Men de flesta har förmodligen inte tänkt på att de har drabbats av en myggburen virusinfektion eftersom den för det mesta ger milda symtom.

Forskargruppen leder ett projekt som kartlägger myggarter och myggburna virus i hela Sverige. Inom projektet undersöks också om svenska myggor är kapabla att överföra virus från andra delar av världen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida