KLINISK MIKROBIOLOGI

Nationellt nätverk skapas för laboratorier

Nationellt nätverk skapas för laboratorier
Analyser som sällan efterfrågas, och som kräver ovanlig teknik eller personal med speciell kompetens, ska bara finnas vid speciella referenslaboratorier. Arkivbild: Helena Mirsch

Ovanliga prover ska tas emot och analyseras vid särskilda referenslaboratorier.

De vanligaste diagnostiska analyserna av patientprover ska kunna utföras vid samtliga 23 mikrobiologiska laboratorier runt om i landet. Men analyser som är ovanliga och kräver speciella tekniker ska kunna utföras vid speciella referenslaboratorier.

Det här har Folkhälsomyndigheten och samtliga landsting och regioner nu kommit överens om. Hur det ska gå till i detalj ska en gemensam projektgrupp utreda.

Mindre sårbart

– Vi ska bland annat titta på vilka analyser som ska göras och vilken expertis som behövs vid de speciella referenslaboratorierna och utreda kostnaderna, säger Hans Gaines vid Folkhälsomyndigheten.

Han utredde frågan redan för tre år sedan för dåvarande Smittskyddsinstitutet. Utredningen landade i förslaget att laboratorieverksamheten i landet borde samordnas för att bli effektivare och mindre sårbar.

Nu ska alltså ett laboratorienätverk för smittskydd och klinisk mikrobiologi skapas på nationell nivå. Därmed går Sverige på samma linje som många andra länder som redan infört system med referenslaboratorier som tar emot mer ovanliga frågeställningar från hela landet.

Eget beslut

Redan i dag finns informella kontakter och vissa laboratorier som tar emot prover från hela landet när det gäller särskilda frågeställningar. Men tanken med nätverket är att officiellt utse referenslaboratorier som dessutom kan få ekonomiskt stöd från övriga parter för att de upprätthåller expertis och garanterar stöd till övriga laboratorier.

Det är de mikrobiologiska laboratorierna själva som kommer att besluta sig för att bli referenslaboratorier för speciella områden. Sådana intressen och möjligheter har redan till viss del kartlagts på senare tid av en grupp inom Föreningen för klinisk mikrobiologi.

– Det finns massor av kompetens runt om på laboratorierna i landsting och regioner som vi kan ta tillvara, säger Hans Gaines och poängterar att det är viktigt att alla landets laboratorier får ett starkt uppdrag att arbeta tillsammans för detta.

Efter nästa sommar ska det finnas ett färdigt förslag på hur nätverket ska se ut och vilka analyser det behöver finnas referenslaboratorier för.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida