Norsk modell för etikfrågor inspirerar svenska biomedicinska analytiker

Norsk modell för etikfrågor inspirerar svenska biomedicinska analytiker
Cecilie Okkenhaug, bioingenjör från Norge, berättade om hur man utvecklat en etisk reflektionsmodell. Foto: Helena Mirsch

I Norge har man tagit fram en etisk reflektionsmodell för att öka medvetenheten och kunskapen om hur man hanterar etiska dilemman bland biomedicinska analytiker. Att etik är en fråga som engagerar märktes på Diagnostikforum i Jönköping.

Den första konferensdagen ägnades helt och hållet åt etiska frågor. För etiska dilemman är något som biomedicinska analytiker ofta ställs inför, i förhållande till patienter såväl som till kolleger och den nya teknikens alla möjligheter.

Sprid glädje

Även i korta möten – som till exempel en provtagning – finns det möjlighet att göra etiska val, menar Allan Comstedt, specialistpsykolog som i går föreläste om etik, människosyn och bemötande i vården.

– Man kan göra något även av ett kort möte, vara lite generös, bjuda på sig själv, sprida lite glädje och reflektera över att vi är i en maktposition gentemot patienten.

Etiska dilemman

BFI, Bioingeniorfaglig institut, är den norska professionsorganisationen för biomedicinska analytiker, eller bioingenjörer som de heter i Norge. De har startat ett arbete med att sprida den etiska reflektionsmodellen för att underlätta etiska diskussioner inom yrkeskåren.

Cecilie Okkenhaug från BFI berättade att det handlar om att lösa etiska dilemman med hjälp av en systematisk metod som alltid innehåller fyra steg:

  1. Vad är dilemmat, vilka val står vi inför?
  2. Vem eller vilka är involverade?
  3. Vilka värderingar och principer är viktiga?
  4. När man diskuterat sig igenom dessa tre frågor fattar man ett beslut om vilket val man ska göra.

Se patienten som människa

– Ett etiskt dilemma är ett val mellan två eller flera handlingar som på tungt vägande grunder framstår som riktiga. Det är inte så enkelt som att det ena är rätt och det andra är fel, betonade Cecilie Okkenhaug.

Målet med att utveckla och lära ut den här modellen är att öka känslan för etiskt handlande, att kunna se olika problemställningar och att öka handlingskompetensen i etiska dilemman, förklarade hon.

Även Cecilie Okkenhaug ser det korta mötet som oerhört viktigt.

– Låt patienten känna sig som en människa och inte som ett personnummer.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida