IFBLS 2016

Norska Marie vald till ny ordförande för IFBLS

Norska Marie vald till ny ordförande för IFBLS
Marie Roald från norska yrkesföreningen för biomedicinska analytiker valdes i söndags till ordförande för biomedicinska analytikernas internationella yrkesorganisation IFBLS. Foto: Anders Olsson

I söndags valdes norska Marie Roald till ny ordförande i den internationella yrkesorganisationen för biomedicinska analytiker. Med stor sannolikhet tar Vårdförbundets förbundsombudsman Anne Berndt över ordförandeskapet vid nästa kongress.

5 september 2016

Ett av Marie Roalds mål är att skapa expertgrupper som kan vara med och påverka de beslut som tas inom exempelvis Världshälsoorganisationen, WHO.

När Vårdfokus träffade henne på IFBLS världskongress i Kobe i Japan berättade hon hur viktigt hon tycker det är att biomedicinska analytikers expertkunskaper tas till vara inom större hälsoorganisationer, inte minst inom WHO.

Som exempel tar hon det stora ebolautbrottet i Västafrika 2014. Den patientnära analysutrustning som olika medicinska hjälporganisationer hade för att exempelvis kontrollera om en person bar på virus eller inte visade sig inte fungera på plats. Analysinstrumenten var helt enkelt inte anpassad för den höga värmen i de drabbade länderna. Vid temperaturer högre än 27-28 grader blev svaren missvisande och ibland helt fel.

”Hade inte behövt hända”

– Hade biomedicinska analytikers expertkunskap tagits tillvara hade detta troligen aldrig hänt. Då hade en utrustning som tål höga temperaturer valts, eller så hade man sett till att all provtagning utfördes i luftkonditionerade utrymmen, säger Marie Roald som till vardags är anställd som rådgivare i den norska yrkesorganisationen för biomedicinska analytiker, Nito BFI.

I sin roll som ny ordförande för IFBLS hoppas hon att organisationen ska bli mer på alerten när det gäller att påverka stora och viktiga beslut som tas inom framför allt WHO.

– Hittills har vi ibland varit alldeles för sena på att svara på viktiga frågeställningar, vilket i och för sig är ganska typiskt för stora internationella organisationer. Men mitt mål är att styrelsen ska bli mer aktiv i frågor där våra kunskaper kan påverka hur olika beslut utformas.

Brinner för frågor om etik

Som biomedicinsk analytiker har Marie Roald arbetat kliniskt inom flera olika specialiteter, exempelvis mikrobiologi, klinisk kemi och hematologi. Men det hon i Norge, och Sverige, kanske är mest känd för är ett brinnande intresse och stora kunskaper om etiska frågeställningar inom laboratorievetenskap.

Under IFBLS världskongress i Japan höll hon bland annat ett föredrag om just etik. En av frågorna som hon ville att åhörarna skulle besvara var hur man som biomedicinsk analytiker ska agera om läkaren har ordinerat blodprovstagning på en till synes döende äldre kvinna och de anhöriga inte vill att det tas några fler prover.

Några svar gavs inte av Marie Roald, det hon ville var att åhörarna skulle diskutera frågan med varandra och reflektera över vilka olika ställningstaganden en biomedicinsk analytiker måste ta hänsyn till i ett sådant läge.

Vårdförbundet invalt i styrelsen

I IFBLS styrelse blev även biomedicinska analytikern och Vårdförbundets förbundsombudsman Anne Berndt invald som ny styrelsemedlem. Men inte nog med det, hon blev dessutom vald till att under den kommande tvååriga mandatperioden vara så kallad president elected. Det innebär att hon med stor sannolikhet blir ordförande vid nästa kongress som hålls i Italien 2018.

Fakta IFBLS 2016

  • International federation of biomedical laboratory science, IFBLS, ordnar vartannat år en stor världskongress där biomedicinska analytiker från hela världen strålar samman för att presentera och ta del av andras forskning och utveckling.
  • Förra gången hölls kongressen i Taiwan, i år var Japan värld och om ytterligare två år hålls den i Leonardo da Vincis födelsestad Florens i Italien.
  • För närvarande är 37 yrkesorganisationer från 34 olika länder medlemmar i IFBLS.
  • Årets kongress pågick från 31 augusti till 4 september.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida