Nu finns ett nätverk för specialister inom klinisk fysiologi

Nu finns ett nätverk för specialister inom klinisk fysiologi
Nätverket har hittills haft två webbmöten.

Vilka karriärvägar finns det för biomedicinska analytiker inom klinisk fysiologi och hur ska en specialistutbildning se ut? Det är frågor som diskuteras inom ett nybildat nätverk.

Tanken är att träffas för kunskapsutbyte och diskussioner om arbetsuppgifter och innehållet i specialisttjänsterna samt hur en gemensam utbildningsplattform ska utformas.

‒ Vi hade ett webinar inom Svensk förening för klinisk fysiologi där vi diskuterade karriärvägar för biomedicinska analytiker. Det var i samband med det som vi bestämde oss för att starta ett nätverk för specialister, säger Kerstin Nisula som är initiativtagare tillsammans med Louise Thorell.

Hur många medlemmar har ni i nätverket hittills?

‒ På uppstartsmötet var det ett 20-tal deltagare från Ystad i söder till Umeå i norr. Därefter har nya medlemmar kommit till och vi försöker nå ut till så många som möjligt. Vi vet inte riktigt hur många biomedicinska analytiker det finns som är specialister inom patientbunden diagnostik.

Vad har ni gemensamt inom nätverket?

‒ Vid första mötet fick deltagarna presentera sig och berätta om sitt uppdrag. Den röda tråden för alla var att de har en kompetens som ligger utöver det vanliga och som lett dem in på nya arbetsområden, till exempel svarsskrivning och slutsignering av undersökningar. Flertalet undervisar och handleder kollegor, både andra biomedicinska analytiker och läkare, för att skapa en högre kompetens i arbetsgruppen.

Vad krävs för att få en specialisttjänst inom klinisk fysiologi?

‒ På mötet bestämde vi att varje enhet ska försöka beskriva vad som ingår hos dem. Beroende på verksamhetens behov finns både akademiska och kliniska specialisttjänster eller kombinationer. Det finns ett stort sug från enheter som ännu inte har några specialisttjänster att höra hur man gått tillväga och vad man bör tänka på vid inrättandet av specialisttjänster, så vi kommer nog att ha ett informationstillfälle kring detta också.

Vilka frågor tycker ni är viktiga att driva?

‒ Många inom nätverket har funderingar kring hur en specialistutbildning skulle kunna se ut. Vi tycker det är viktigt att arbetsgivare och fackliga organisation tillsammans driver frågan kring specialistutbildning för biomedicinska analytiker.

Nätverket för biomedicinska analytiker som är specialister inom patientbunden diagnostik träffas regelbundet. Den som är intresserad av att vara med kan kontakta Kerstin.nisula@skane.se eller Louise.thorell@outlook.com

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida