Immunförsvaret

Ny forskning ger kunskap om allergier och autoimmuna sjukdomar

Ny forskning ger kunskap om allergier och autoimmuna sjukdomar
Att undersöka hur immunförsvaret förändras hos nyfödda barn har tidigare varit svårt då analyserna gjorts utifrån prover tagna från navelsträngen direkt vid födseln. Nu har forskarna tagit ny teknik inom immuncellsanalys till hjälp för att följa barnens utveckling de första veckorna utanför mammans mage. Arkivbild: Getty Images

När ett barn lämnar mammans mage startar en dramatisk förändring av barnets immunförsvar - ett svar på bakterier och virus som finns i barnets nya miljö. Hur det går till visas i ny forskning från Karolinska institutet.

Forskarna har tagit ny teknik inom immuncellsanalys till hjälp för att följa barnens utveckling de första veckorna utanför mammans mage.

– Det är första gången vi kartlagt hur människans immunsystem anpassar sig till födelsen och den nya miljön. Vi såg drastiska förändringar i barnens immunförsvar mellan varje provtagningstillfälle, vilket visar att immunsystemet är mycket dynamiskt tidigt i livet, säger Petter Brodin, läkare och forskare vid Karolinska institutet.

Avancerade analyser av blod

Studien har jämfört blodprover från 100 nyfödda, både barn som fötts mycket för tidigt och barn som fötts i fullgången tid. Proverna togs under den första, fjärde och tolfte levnadsveckan och jämförelsen gjordes med hjälp av avancerad teknik för immuncellsanalys: masscytometri i kombination med omfattande proteinanalyser i plasma.

Det behövs bara några droppar från varje barn, för att analysera alla de vita blodkroppar och hundratals proteiner som cirkulerar i blodet.

Samma förändringar hos alla

Anpassningen av immunförsvaret triggas av mikrober, bakterier, svampar och liknande, som barnet möter utanför livmodern. Starten sker framför allt i lungan, tarmarna, huden och på slemhinnorna, det vill säga kroppens kontaktytor mot omvärlden.

– Det som förvånade oss var hur likartade förändringarna var mellan de olika barnen. Det verkar som att alla barnen följer ett och samma mönster, där deras immunsystem svarar med exakt samma sekvens av dramatiska förändringar. Nästan som en välkoreograferad dans, en inövad rutin, säger Petter Brodin.

Tarmfloran påverkar

Forskarna kunde också visa att de barn som hade en störd utveckling av tarmfloran under de första veckorna också visade en störning i utvecklingen av immunförsvaret.

– Våra resultat är viktiga för att vi bättre ska förstå nyfödda barns infektionskänslighet och riskerna med att födas för tidigt. Kan vi följa immunsystemets utveckling, och i framtiden även styra det i olika riktningar, så öppnar sig möjligheten att förebygga autoimmuna sjukdomar och allergier, vilka delvis är kopplade till immunsystemets utveckling, säger Petter Brodin.

Nu breddar forskarna studien till att omfatta fler barn som samtliga ska följas upp i åldrarna. Då kan de även se vilka som senare utvecklar sjukdomar som diabetes, allergi, astma och inflammatorisk tarmsjukdom.

Forskningen har publicerats i artikeln ”Stereotypic immune system development in newborn children” i den vetenskapliga tidskriften Cell.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida