Forskning

Ny forskning visar barns sömnbrist i blod

Ny forskning visar barns sömnbrist i blod
Studien visar en evidensbaserad skillnad i nivå av två typer av mikro-RNA hos lång- och kortsovande barn och ungdomar. Foto: Getty Images

Ett blodprov kan vara tillräckligt för att visa om barn och tonåringar får för lite sömn. Det visar en färsk internationell studie.

17 januari 2020

Det är första gången en forskargrupp har visat att sömnbrist kan undersökas hos skolbarn och tonåringar utifrån hur viss mikro-RNA cirkulerar i blodplasma, enligt forskarna.

– Det finns ett stort behov av att hitta relevanta biomarkörer som kan förutsäga utvecklingen av olika sjukdomar som cancer, hjärtsjukdom, diabetes och – som i det här fallet – sömnbrist, säger Monica Hunsberger, en av forskarna i studien och doktorand i folkhälsoepidemiologi vid Göteborgs universitet.

Skillnad på kort- och långsovare

I studien ingick 111 normalviktiga barn och ungdomar från åtta europeiska länder.

Monica Hunsberger, forskare i studien.

Försökspersonerna delades upp i två grupper utifrån hur de själva rapporterade att de sov. Som långsovare räknades de mellan 6 och 9 år som sov minst nio timmar per natt, respektive de mellan 13 och 18 år som sov minst åtta timmar per natt.

Den tydliga skillnaden på nivån av mikro-RNA som upptäcktes hos lång- respektive kortsovare är statistiskt säkerställd och justerad för faktorer som bland annat kön, ursprungsland, pubertetsutveckling och skärmtid.

Läs också: ”Jag är lite av en nörd”

De mikro-RNA som undersöktes var miR?26b?3p och miR?485?5p. För den senare var sambandet betydligt starkare än för den förra, där det var ganska svagt.

Forskningen på mikro-RNA har ännu bara börjat. Det är bara ungefär 15 år sedan forskarna förstod att de har olika funktioner och påverkar organen. Innan dess kallades mikro-RNA ofta för ”slask-DNA”.

Blodprov kan visa

I framtiden kan man alltså tänka sig ett blodprov som bland annat kan tala om ifall ett barn inte sover tillräckligt mycket.

– Brist på sömn inverkar också på andra sjukdomar, säger Monica Hunsberger.

Kroppens mikro-RNA spelar stor roll för bland annat sjukdomsutveckling. Foto: Getty Images

I studien upptäcktes inga skillnader på nivån av mikro-RNA mellan de barn och tonåringar som somnade tidigt respektive sent eller hos dem som försökte sova ikapp under helgerna. Inte heller inverkade snarkning, svårighet att stiga upp eller att somna, eller upplevd sömnkvalitet, på nivåerna. Enligt forskarna var det inget av alla barn eller tonåringar som deltog i studien som sa sig ha ”mycket god” sömnkvalitet.

Läs också: Nytt genetiskt blodtest avslöjar cancer

Studien ingår som en del i den EU-finansierade I.Family Study. Den publicerades förra veckan i Experimental Physiology.

Det här är mikro-RNA

Mikro-RNA eller miRNA är en form av icke-kodande RNA som finns i cellerna. I stället för att koda för proteiner bidrar molekylerna till genregleringen genom att binda till så kallade budbärar-RNA. Mikro-RNA har betydelse för många sjukdomar och tillstånd.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida