Sexuell och reproduktiv hälsa

Ny frysteknik ger fler chans till IVF

Ny frysteknik ger fler chans till IVF
Den nya IVF-tekniken kan bevara fertiliteten hos cancerpatienter och minska kön till äggdonationer. Arkivbild: Mostphotos

Nyligen har de två första barnen som kommit till med hjälp av en ny frysteknik för obefruktade ägg fötts i Skåne. Metoden ökar möjligheten för unga kvinnor som ska genomgå en cancerbehandling att senare få barn.

– Med hjälp av den nya tekniken kan vi erbjuda nya patientgrupper en säker behandling, säger biologen och områdeschefen Mona Bungum vid Reproduktionscentrum på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Tekniken går ut på att obefruktade äggceller på bråkdelen av sekund fryses ned till minus 196 grader. Eftersom det bildas en glasliknande hinna runt äggcellen kallas metoden för förglasning.

Genom att ägget fryses ner så snabbt och till så låg temperatur undviks bildandet av skadliga kristaller inuti ägget, vilket var vanligt med tidigare frysmetoder.

Enligt Mona Bungum började förglasning användas i Sverige för cirka ett år sedan, vid en privat fertilitetsklinik i Göteborg. Sedan dess har mellan 15 och 20 barn i Sverige kommit till världen med hjälp den nya tekniken.

Men Reproduktionscentrum var den första verksamheten i Norden som började använda metoden som rutin. Vid nyår och i februari i år föddes de två första skånska barnen som kommit till med hjälp av förglasade ägg.

Om äggstockarna utsätts för strålning eller cellgifter riskerar kvinnan att bli steril. Tekniken innebär därför nya möjligheter för unga kvinnor som ska genomgå en cancerbehandling att efteråt få barn med hjälp av ägg som de frusit in före behandlingen.

Förglasning minskar även pressen på de spermadonatorer som hittills behövt lämna ett prov vid ett specifikt tillfälle. Likaså gör det stor skillnad för patienter som ska få donerade ägg.

– Nu kan vi bygga upp ”äggbanker” som gör att vi inte behöver synkronisera behandlingen av mottagare och donator. Det leder i sin tur till ett mer effektivt utnyttjande av donerade ägg. Därmed kommer även kön för dem som väntar på donation att krympa, säger Mona Bungum.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida