Kunskapsmaterial

Ny handbok för utredning av smitta i mat eller vatten

Ny handbok för utredning av smitta i mat eller vatten
Syftet med den nya handboken är att ge råd och kunskaper till dem som arbetar med smittspridning i livsmedel eller vatten. Handboken finns på Livsmedelsverkets webbplats Kontrollwiki.

Behöver du råd och kunskaper som kan hjälpa dig i arbetet med att utreda eller stoppa smittspridning i livsmedel och vatten finns numera en webbaserad handbok på nätet för just detta.

Utredningsarbetet och ämnesområdet livsmedelsburen smitta utvecklas och förändras ständigt med ny metodik inom exempelvis mikrobiologi och i vägledningar.

Handboken är framtagen i samarbete mellan flera olika myndigheter.

Genom att handboken finns tillgänglig digitalt kommer innehållet att uppdateras i takt med att ny kunskap tillkommer. Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket ansvarar för detta och för att innehållet är kvalitetssäkrat.

Om du laddar ner Kontrollwiki som app kan du även nå handboken offline när internet inte finns tillgängligt.

I en tidigare version av denna artikel angav vi att titeln på den nya handboken var Kontrollwiki. Detta var fel, handboken ligger däremot på Livsmedelsverkets webblats Kontrollwiki.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida