forskning

Ny metod att upptäcka hjärnskada

Ny metod att upptäcka hjärnskada

Genom att mäta en särskild markör i ett vanligt blodprov behöver inte prov tas från ryggvätskan.

27 november 2015

Normalt krävs prov från ryggvätskan genom lumbalpunktion för att upptäcka skador på det centrala nervsystemet. Nu har forskare vid Sahlgrenska akademin tagit fram en ny metod för att upptäcka hjärnskada med ett blodprov.

– Vi fann att det med bara ett blodprov var möjligt att upptäcka allvarlig påverkan på centrala nervsystemet vid HIV-associerad demens. Med metoden kunde vi upptäcka en skada även vid mycket diskreta symtom samt hitta HIV-patienter med pågående nervcellspåverkan som inte hade några symtom alls, säger Magnus Gisslén, professor vid Sahlgrenska akademin.

Hittills har det bara testats på HIV-associerad hjärnskada, men det pågår fler studier och metoden bedöms ha stor möjlighet att kunna användas för att upptäcka många olika sjukdomar som påverkar hjärnan – utan att behöva göra ett ryggvätskeprov.

I blodprovet mäts ett särskilt protein, Neurofilament light protein (NFL). Vid skada på nervcellerna läcker det ut och kan upptäckas i ryggvätskan. NFL-nivån stiger vid olika neurologiska sjukdomar som stroke och vissa typer av demenssjukdomar.

– Vi upptäckte att nivåerna av NFL i blodet speglar nivåerna i ryggvätskan, vilket gör det möjligt att hitta neuronskada i blod, säger Magnus Gisslén.

Artikeln Plasma concentration of the Neurofilament Light Protein (NFL) is a biomarker of CNS injury in HIV infection: A cross-sectional study har publicerats i EBioMedicine online.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida