biomedicinska analytiker

Ny vävnadsbank för fosterhinnor öppnad

Ny vävnadsbank för fosterhinnor öppnad
Teamet bakom amnionbanken består av Anna-Carin Nilsson Wihlbäck, överläkare på kvinnokliniken, Randi Elstad och Maria Brohlin, biomedicinska analytiker vid hornhinnebanken och Berit Byström, överläkare på ögonkliniken.

Norrlands universitetssjukhus i Umeå har öppnat Sveriges andra vävnadsbank för fosterhinnor. Hinnorna används vid ögonkirurgi och det är biomedicinska analytiker som gör det pilliga jobbet.

– Det hjälper så otroligt många människor, samtidigt som det alltid är lika roligt att utvecklas, säger biomedicinska analytikern Maria Brohlin om den nya vävnadsbanken för fosterhinnor vid blodcentralens redan befintliga hornhinnebank. Hon har varit med och byggt upp den tillsammans med kollegan Randi Elstad.

Donerade fosterhinnor, amnion, har länge använts vid ögonkirurgi och på kraftigt inflammerade eller frätskadade ögon. Amnion fungerar som ett biologiskt bandage på vilket nya friska celler växer fram och dämpar inflammationen. Vid hornhinnetransplantationer sys en bit av amnion fast på hornhinnan för att minska risken för avstötning.

Minskar köerna och kostnaderna

Sedan tidigare finns en vävnadsbank för fosterhinnor vid S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm. Den som nu öppnats i Umeå är den andra i landet. Det gör dels att det blir lättare att få tag på fosterhinnor och minska köerna till operation, dels att kostnaderna för ögonkirurgin minskar i Umeå. En amnion klipps till i små bitar som räcker till cirka 50 patienter. Varje liten bit kostar 3 000 kronor.

Vävnaderna kommer från kvinnor som noggrant testats inför ett planerat kejsarsnitt och som frivilligt gått med på att donera fosterhinnan. Testningen liknar den som görs för blodgivare.

Ett pilligt och blodigt arbete

Efter att Maria Brohlin eller Randi Elstad hämtat moderkakan på operation rensar de moderkakan från blod och tar bort fosterhinnan. Den består av två lager, amnion och kronion. Amnion saknar blodkärl och kan närmast liknas vid strukturen i en gladpack, som de försiktigt separerar från kronion.

– Det är pilligt och blodigt. Men vi har tränat mycket på det innan, på fosterhinnor som donerats för andra medicinska ändamål, säger Maria Brohlin.

Efter att ha tvättat amnion lägger de den på ett cellulosamembran som delas i 50 bitar och läggs i en fryslösning med glycerol, så att hinnorna inte sprängs sönder när de läggs in i frysen.

Vill bygga upp en större bank

I princip räcker det med en donerad amnion för att täcka behovet på Norrlands universitetssjukhus, där cirka 50 patienter med skadade hornhinnor opereras varje år.

– Men vår ambition är att bygga upp en större bank. De ringer redan från andra sjukhus och vill ha amnion, säger Maria Brohlin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida