Global hälsa

Nytt hopp för behandling av resistent tuberkulos

Snabbare tester och kortare behandling gör att WHO ser hoppfullt på möjligheterna att fler ska kunna tillfriskna från multiresistent tuberkulos.

Nya rekommendationer från Världshälsoorganisationen, WHO, om multiresistent tuberkulos kan innebära att fler kan behandlas framgångsrikt.

Det handlar dels om att det nu finns nya DNA-baserade diagnostiska test som identifierar de genetiska mutationer i tuberkulosstammarna som gör dem resistenta mot olika slags antibiotika. Testet ger svar redan efter ett till två dygn.

Snabbare och billigare

Testet gör det möjligt att avgöra om patienten har multiresistent tuberkulos eller den allvarligare varianten, extremt resistent tuberkulos, som är okänslig för fler sorters antibiotika.

För patienter som har den första varianten, multiresistent tuberkulos, finns det nu en behandling som kan ges under en kortare tid än traditionell behandling och som dessutom är mycket billigare. Det ska förhoppningsvis göra att fler fullföljer behandlingen och blir friska, tror WHO.

Fåtal fall i Sverige

”Det här är viktiga steg framåt i arbetet med att tackla den kris vi står inför med multiresistent tuberkulos”, säger Mario Raviglione, chef för WHO:s globala tbc-program.

I Sverige anmäldes 22 fall av multiresistent tuberkulos under förra året och ett fall av extremt resistent tuberkulos. Av de fyra XDR-TB-fall Sverige haft tidigare är alla numera botade.

Fakta

  • Multiresistent tuberkulos (MDR-TB) orsakas av en bakterie som är resistent mot de två vanligaste och mest effektiva antibiotika mot tuberkulos, isoniazid och rifampicin. WHO uppskattare att 5 procent av alla tuberkulosfall är multiresistenta, vilket innebär 480 000 fall och 190 000 dödsfall varje år.
  • Extremt resistent tuberkulos (XDR-TB) är ännu svårare att bota eftersom bakterierna även är resistenta mot fluoroquinolone och flera av andra linjens antibiotika.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida