Smittsamma sjukdomar

Ovanligt många drabbade av harpest

Ovanligt många drabbade av harpest
Antalet fall av harpest är betydligt fler i år än under ett medelår. Grafik: Folkhälsomyndigheten.

Under sommaren har antalet rapporterade fall av harpest hos människa stigit markant. De som insjuknar får hög feber, huvudvärk och illamående.

Hittills i år har Folkhälsomyndigheten tagit emot 212 anmälningar. Det är betydligt fler än under ett medelår (se grafik).

Harpest är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa, och orsakas av bakterier. Det är känt att gnagare som harar, möss, sorkar och lämlar kan vara bärare av sjukdomen och den sprids vanligtvis till människor via insektsstick och fästingbett.

Flest fall i september

De flesta sjukdomsfallen har rapporterats in från Dalarna, Gävleborg och Örebro län men den senaste veckan ses även en ökning i Västerbottens och Norrbottens län, uppger Folkhälsomyndigheten. Antalet sjukdomsfall är vanligtvis störst under september, så utbrottet väntas växa de kommande veckorna.

Förutom hög feber, huvudvärk och illamående får den som insjuknar som regel ett sår lokalt vid smittstället.

Säkerhetslaboratorium krävs

Diagnos ställs genom att man påvisar antikroppar mot harpestbakterien i blodprov eller påvisar bakteriens arvsmassa i prov från sår. Odling av bakterierna ska ske på ett säkerhetslaboratorium på grund av risken för laboratoriesmitta.

Harpest behandlas med antibiotika. Utan behandling tar det flera veckor innan man blir frisk. Harpest (tularemi) är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida