Ny teknik i vården

PCR-teknik kan visa hur allvarlig en sepsis är

PCR-teknik kan visa hur allvarlig en sepsis är
Ingrid Ziegler har visat att ju mer bakteriellt dna en patient med sepsis har i blodet desto allvarligare är sjukdomsbilden.

Mängden bakteriellt dna i blodet spelar en avgörande roll för hur sjuk en patient med bakterier i blodbanan är. Med hjälp av modern så kallad pcr-teknik går det att få svar inom ett par timmar.

Det visar en avhandling som skrivits av infektionsöverläkaren Ingrid Ziegler vid universitetssjukhuset i Örebro. På fredag disputerar hon.

Sepsis, förr kallat blodförgiftning, är ett livshotande tillstånd som kan leda till döden om inte rätt behandling sätts in i ett tidigt skede.

För att ta reda på vilka bakterier som orsakar sepsisen görs en blododling. Problemet med blododling är att det kan ta flera dagar att få svar. En annan nackdel är att en blododling kan bli falskt negativ om patienten fått antibiotika före odlingen, eller om infektionen orsakas av svårodlade bakterier.

Spårar bakteriens dna

På senare år har det utvecklats pcr-tekniker (se faktaruta) för att snabbt kunna identifiera bakterier i blodet genom att leta efter deras dna. Med pcr går det att få svar inom ett par timmar. Ibland kan man dessutom hitta bakterier som inte upptäcks i en blododling.

Ingrid Ziegler vid universitetssjukhuset i Örebro har i flera år forskat på fördelarna med pcr och då fokuserat på hur mängden bakteriellt dna i blodet påverkar sjukdomsförloppet. Med hjälp av en egenutvecklad pcr-metod har hon visat att patienter med höga mängder dna i blodet har en allvarligare sjukdomsbild och högre dödlighet än patienter med mindre mängder av dna i blodet.

Tekniken behöver utvecklas

Ingrid Ziegler är övertygad om att pcr kommer att bli ett viktigt komplement till blododling i framtiden. Men för att tekniken ska kunna användas kliniskt krävs att kommersiella och helautomatiska pcr-metoder utvecklas.

– Sådana är på gång, men bara för identifiering av bakterier. De skulle vara ännu mer användbara om de också kunde visa hur mycket av ett visst bakteriellt dna en patient har i blodet. Då skulle vi dessutom kunna följa patienten för att se hur effektiv behandlingen är, säger Ingrid Ziegler.

PCR

Pcr, polymerase chain reaction, är en molekylärbiologisk teknik som används för att snabbt kunna kopiera enstaka dna-sekvenser till tusentals identiska exemplar.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida