forskning

Proteiner i blodet kan avslöja din livsstil

Proteiner i blodet kan avslöja din livsstil
Ett särskilt protein finns i högre halter hos de som snusar, men vad det innebär när det gäller sjukdomsrisk vet man inte ännu. Arkivbild: Mostohotos

Forskare vid Umeå universitet har undersökt om livsstil kan speglas i olika proteiner i blodet. De har bland annat upptäckt att snusare har högre halter av ett särskilt protein.

27 februari 2018

Det är proteinetet cornulin som snusare har betydligt högre halter av än de som inte snusar. Det är ett tidigare okänt samband som visas i en ny studie vid Umeå universitet. Däremot är det inte klarlagt om de högre halterna innebär någon förhöjd sjukdomsrisk.

Forskare vid Umeå Universitet har undersökt om livsstil kan speglas i nivåerna av 160 olika proteiner i blod. Studien baseras på blodprover och livsstilsdata från Västerbottens hälsoundersökningar.

Okänt samband

Det är känt sedan tidigare att tobaksvanor, fysisk aktivitet och alkoholkonsumtion troligen påverkar proteinsammansättningen i blod. Men hur sambanden ser ut är till stor del okänt.

I studien ingick 138 personer. Två blodprover tagna med tio års mellanrum från var och en av personerna analyserades. Forskarna fann att ett flertal proteiner var kopplade till olika livsstilsbeteenden.

Det starkaste fyndet var upptäckten att snusare hade betydligt högre nivåer av proteinet cornulin jämfört med icke-snusare. Det är ett protein som produceras i bland annat mun och svalg av celler som är utsatta för yttre stress.

Användas för diagnostik

I övrigt var sambanden inte lika enkla mellan livsstil och olika proteiner. Även om vissa proteiner kunde kopplas till exempelvis rökning, övervikt och graden av fysisk aktivitet – så försvåras tolkningen av att sambanden med ålder, kön och individuella skillnader är starkare. Sjukdomar, läkemedel och genetiska faktorer spelar också roll.

Forskarnas förhoppning är ändå att ett eller flera av de proteiner som ingick i studien i framtiden ska kunna användas för att upptäcka och förutse sjukdomar som diabetes, hjärt- kärlsjukdomar eller cancer.

– Proteinmarkörer är ett spännande verktyg för diagnostik och tidig upptäckt av sjukdomar, men nivåer av olika proteiner kan bero på många olika faktorer, säger Robin Myte, doktorand vid Umeå universitet och en av forskarna bakom studien.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida