TRANSFUSIONSMEDICIN

Viktigt att kunna svenska för att få lämna blod

Viktigt att kunna svenska för att få lämna blod
Det gäller att hantera svenska språket för den som vill lämna blod. Foto:TT

Var det rätt eller fel av blodcentralen i Umeå att neka en asylsökande man att lämna blod för att han inte talade svenska? Det finns flera oklarheter i hur Socialstyrelsens föreskrifter ska tolkas.

9 december 2015

Under gårdagen anmälde sig en asylsökande man till blodcentralen vid Norrlands universitetssjukhus för att lämna blod efter att sjukhuset efterlyst nya blodgivare. Mannen fick dock inte lämna blod eftersom han inte talade svenska, rapporterar Sveriges Radio Västerbotten.

Undvika missförstånd

Enligt Socialstyrelsens Helena Ström var det korrekt.För att kunna lämna riktiga uppgifter och tillgodogöra sig informationen måste personen behärska svenska. Det räcker inte att använda tolk.

– Det får inte bli några missförstånd. Det kan bli fel även om båda parter talar bra engelska, fel som i slutänden påverkar blodets säkerhet, säger Helena Ström, utredare inom patientsäkerhetsfrågor på Socialstyrelsen.

Flera oklarheter

Efter att Vårdfokus skrivit om detta ämne visar det sig att det finns flera oklarheter i hur Socialstyrelsens föreskrifter ska tolkas. På den aktuella blodcentralen vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå hänvisar underläkare Linda Zingmark till Handboken för blodcentralen som baseras på Socialsstyrelsens och Läkemedelsverkets förskrifter. 

 ”Om den tilltänkte blodgivaren på grund av språksvårigheter inte förstår blodcentralens information eller om intervjun inte kan genomföras på ett tillfredsställandesätt får vederbörande inte godkännas som blodgivare. Givaren ska beredas möjlighet att ställa frågor och få dessa besvarade på ett tillfredsställande
sätt..”  Ur Handboken för blodcentraler

– Även om det inte står uttryckligen att personen måste kunna svenska så tolkar vi det så. Vi måste försäkra oss om att personen vet vad den skriver under på, säger hon.

Andra orsaker

Det kan även finnas andra omständigheter som exkluderar en del asylsökande, till exempel karenstider för vissa sjukdomar och tillstånd, eller om de saknar id-handling.

Samtidigt poängterar både Helena Ström och Linda Zingmark att det kan bli aktuellt för de här personerna att bli blodgivare i framtiden. Det finns inte några hinder för icke-svenska medborgare så länge man uppfyller de övriga kriterierna för blodgivning ska det inte vara något problem.

6 kriterier för blodgivning

  • Är 18-60 år
  • Är frisk
  • Väger minst 50 kg
  • Har giltig Id-handling
  • Förstår och talar svenska
  • Har svenskt personnummer

Källa: Geblod.nu

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida