zoonos

Rekordmånga fall av harpest

Rekordmånga fall av harpest
Ovanligt många döda harar har hittats i Norrbotten under sommaren och hösten.

Antalet människor som drabbats av harpest var det högsta på flera decennier under 2015. Bakterien sprids framför allt i de nordligaste länen.

Det rapporterades 860 fall av harpest under 2015, att jämföra med 150 fall året innan. Och de allra flesta fallen anmäldes i Norrbotten och Västerbotten.

– Det var ovanligt många döda harar som hittades i naturen där i somras, säger Marika Hjertqvist på Folkhälsomyndigheten till nyhetsbyrån Siren.

Antalet fall av harpest brukar variera mycket från år till år, men den här säsongen har det varit ovanligt många. Inte sedan 1967, då det rapporterades runt 2 700 fall, har det varit så många som under 2015.

Harpest, eller tularemi, är en bakterieorsakad zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Bakterien sprids med smågnagare och överförs till människor antingen via direktkontakt med insjuknat djur eller via myggor eller smittat vatten.

Symtomen är hög feber, huvudvärk och illamående. Sår, förstorade lymfknutor och lunginflammation kan också uppstå beroende på hur man smittats.

Diagnos ställs genom att man påvisar antikroppar mot harpestbakterien i blodprov eller bakteriens arvsmassa i prov från sår. Eventuell odling av bakterierna ska ske på ett säkerhetslaboratorium på grund av risken för laboratoriesmitta. Sjukdomen behandlas med antibiotika.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida