Rekordsnabb analysmetod för cancer – om man vet vad man letar efter

Ett företag i Uppsala har tagit fram en analysmetod som identifierar gener upp till tio gånger snabbare än tidigare. Metoden gör att framtiden ser ljus ut för riktade behandlingar hos cancerpatienter.

I framtiden kommer cancerbehandlingar att kunna riktas direkt mot specifika molekyler i tumörer. Men det förutsätter att man vet vilka mutationer som orsakat tumören. Detta kräver i sin tur att man analyserar sekvensen hos de gener som ofta är muterade, ett arbete som kräver noggrannhet.

För att testa metoden valde forskare vid Uppsala universitet ut 560 gener i 192 tumörprover från patienter med tjocktarmscancer.

– Med den här analysmetoden tog det en vecka för en person att göra i ordning de 192 proverna för sekvensering, utan att det krävdes någon särskild utrustning. Det ökade produktiviteten med upp till tio gånger jämfört med konventionella metoder, säger professor Mats Nilsson vid Uppsala universitet, som har lett projektet.

Metoden kallas Haloplex PCR-analys och kommer i framtiden enligt forskarna att få betydelse för valet av rätt sorts riktad behandling för cancerpatienter.

– Metoden lovar gott för användning inom diagnostiken på grund av den låga kostnaden och den höga effektiviteten, säger Mats Nilsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida