Kötiderna i vården

Så lyckades de halvera antalet uteblivna besök

Så lyckades de halvera antalet uteblivna besök
Sedan patienterna själva måste boka sina tider på arbets- och miljödermatologiska mottagningen i Göteborg har väntetiderna minskat från fem månader till mindre än en månad. Arkivbild: Getty Images

När patienterna själva fick boka sina tider halverades antalet uteblivna besök vid arbets- och miljödermatologiska mottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Kötiderna minskade med 80 procent.

– Den långa väntetiden berodde på en kombination av att vi hade många sena avbokningar eller att patienterna helt enkelt inte kom till sina inbokade besök, berättar Britt-Marie Ehn, biomedicinsk analytiker på arbets- och miljödermatologiska enheten.

Stora kostnader för uteblivna besök

Uteblivna vårdbesök är en stor kostnad för vården som kraftigt påverkar väntetiderna för de patienter som står i kö för att få en undersökning eller behandling utförd. Bara i Västra Götalandsregionen uteblir årligen cirka 150 000 patienter från inbokade besök, vilket kostar skattebetalarna runt 400 miljoner kronor.

Under förra året infördes därför en ny rutin på arbets- och miljödermatologiska mottagningen för att komma åt problemet med att många patienter aldrig dök upp på den avtalade tiden eller avbokade besöket i sista stund.

Bättre när patienterna styr själva

Tidigare fick patienterna en kallelse från mottagningen. Nu blev de själva tvungna att ringa mottagningen för att få en tid inbokad.

Sedan dess har antalet uteblivna besök och avbokningar halverats, vilket lett till att kötiderna minskat från fem månader till mindre än en månad, enligt ett pressmeddelande från Västra Götalandsregionen.

– Det är väldigt tydligt att när patienterna får eget ansvar och själva kan styra över hur och när de vill få vård så kommer de oftare till sitt besök. Vi har i princip inga köer längre, säger Britt-Marie Ehn.

Logopeden vid Skaraborgs sjukhus har infört en liknande rutin. Även där har antalet uteblivna besök halverats.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida