Samla din kunskap

En portfolio där biomedicinska analytiker kan samla poäng på allt de lär sig genom jobbet, kurser och utbildningar har tagits fram i ett EU-projekt.

Livslångt lärande blir allt viktigare, inte minst för biomedicinska analytiker. Länge har också diskuterats att det borde finnas en EU-gemensam databas där all den kunskap man skaffar sig på olika sätt kan samlas. ?

Nu börjar ett sådant system ta form. Svenska biomedicinska analytiker har genom IBL deltagit i ett EU-projekt som i två års tid arbetat med att ta fram en portfolio där den professionella utvecklingen ska kunna samlas.?

Inom projektet har man skapat riktlinjer som talar om vilka områden som ger poäng: arbetslivserfarenhet, utbildningar, kurser, undervisa andra eller skriva artiklar. ?

Tanken är att allt som är utvecklande för yrket, inte bara akademisk utbildning, ger poäng.?

— Vi vill verkligen poängtera det livslånga lärandet och att det här ska uppmuntra till aktivitet och utveckling, säger Anne Berndt, som är förbundsombudsman på Vårdförbundet och har deltagit i arbetet med att utveckla dokumentet.??

Visionen är att det så småningom ska finnas en databas, sökbar i hela Europa, där de här dokumenten är samlade, bland annat för att underlätta rörligheten mellan länderna.?

Men än återstår många praktiska frågor att lösa. För det första behöver samtliga länder ställa sig positiva till att införa ett register där den professionella utvecklingen dokumenteras och uppdateras. I dag är det bara obligatoriskt för biomedicinska analytiker i ett fåtal länder, till exempel Storbritannien.??

För det andra behöver man utreda vem som ska stå som ”ägare” till ett sådant register både nationellt och på EU-nivå.?

Vid ett möte i Stockholm i början av sommaren föreslogs att dokumentet ska läggas ut på EPBS hemsida och att det ska testas i några olika länder för att se hur det fungerar i praktiken.

EPBS,

European Association for Professions in Biomedical Science, är den europeiska organisationen för biomedicinska analytiker. Webb: epbs.net

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida