Sexuell & reproduktiv hälsa

Självtest för hpv överlägset cytologprov hos barnmorska

Att i första hand erbjuda kit för självtest av hpv-virus skulle troligen leda till att dubbelt så många kvinnor med risk för livmoderhalscancer upptäcktes i tid jämfört med i dag. Det visar en studie som gjorts vid Uppsala universitet.

14 februari 2018

Drygt 36 000 kvinnor som ingick i den organiserade cellprovtagningen i Uppsala mellan 2013 och 2015 delades in i två grupper. I den ena gruppen erbjöds kvinnorna ett självtest-kit för hpv. Den andra gruppen erbjöds traditionell cellprovtagning hos en barnmorska för cytologisk analys.

De kvinnor som var hpv-positiva upprepade självprovtagningen efter fyra månader. Var båda proverna positiva för hpv kallades de till en gynekologisk undersökning.

Alla cellförändringar registrerades

Under 18 månaders uppföljning registrerades antalet kvinnor med allvarliga cellförändringar i vävnadsproverna i de båda grupperna.

Resultatet visar att självprovtagningen mottogs mest positivt av kvinnorna. Av de som erbjöds att ta prover på sig själva valde 47 procent att delta. Av de som erbjöds traditionell cellprovtagning hos barnmorska deltog endast 39 procent av de tillfrågade.

Läs också: Självtest ska locka fler att göra cellprov

Bland de kvinnor som själva tog sina prov och skickade in dem för hpv-test hittades mer än dubbelt så många som i slutändan visade sig ha cellförändringar i vävnadsprovet, jämfört med dem som på vanligt vis fick cellprover tagna för cytologianalys.

Självtest som förstahandsalternativ

Ulf Gyllensten är professor i medicinsk molekylärgenetik vid universitetet i Uppsala och en av dem som varit med och skrivit en artikel om studien i British Journal of Cancer. Han anser att självtester för hpv borde vara det förstaalternativ som erbjuds kvinnor och att vanliga cytologiprover ska användas som komplement.

Han tror också att screening baserad på självprovtagning skulle göra det lättare att nå ut till kvinnor som normalt sett inte går till en barnmorska för cellprovtagning.

Läs också: Ångest efter cellprov om information brister

Lättare ta själv

– För de flesta kvinnorna är det ett lätt prov att ta, när det passar en själv och var man vill. Man behöver inte boka tid eller gå från jobbet. Det blir helt enkelt lättare för kvinnorna, samtidigt som det avlastar barnmorskorna, säger Ulf Gyllensten.

En hälsoekonomisk beräkning som gjorts av forskarna visar också att den totala kostnaden för screeningprogrammet för livmoderhalscancer skulle kunna halveras om förstahandsalternativet var att kvinnorna själva tog sina prover för hpv-test.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida