Självtester. Vill ha hårdare regler

I en motion till riksdagen kräver riksdagsledamoten och biomedicinska analytikern Lena Asplund (M) att regelverket kring patientnära analyser i form av självtester skärps.?

Reglering Användningen av patientnära analyser, som exempelvis graviditetstest och blodsockermätning, är vida utbredd i Sverige. På senare tid har fler och fler självtester kommit ut på marknaden, bland annat för infektionssjukdomar som hiv och klamydia.?

Enligt Lena Asplund finns det flera positiva sidor med testerna. Samtidigt varnar hon för att vissa av dem saknar både exakthet och korrekt övervakning från vårdkunnig personal.?

— Det finns ingen reglering alls på det här området. Om testerna visar sig ge falska resultat kan det få stora konsekvenser, säger hon till Vårdfokus.?

Lena Asplund vill se en skärpt översyn och kontroll av patientnära analyser. Hon anser att regeringen bör utreda testernas kvalitet samt att arbetet med dem ska bedrivas i samverkan med kliniska laboratorier.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida