Sjukhusbakterier orsaken till infekterade ledproteser

Sjukhusbakterier orsaken till infekterade ledproteser
Bengt Hellmark, biomedicinsk analytiker, lägger fram sin avhandling i dag.

Det är sjukhusbakterier, inte patientens egna bakterier, som orsakar infektioner i ledproteser. Den överraskande slutsatsen kommer biomedicinska analytikern Bengt Hellmark fram till i en avhandling som han lägger fram i dag.

Varje år drabbas hundratals patienter av infektioner i inopererade ledproteser i knä eller höft. Infektionerna leder till svåra smärtor, upprepade operationer, långvarigt sängliggande och omfattande antibiotikabehandling. I värsta fall krävs amputation.

Hudbakterier från sjukhusmiljön

Den rådande uppfattningen är att det är patientens egna hudbakterier som orsakar infektioner i ledproteser. Men när Bengt Hellmark vid Universitetssjukhuset i Örebro började sin forskning fann han att det inte stämde. Resultaten pekade mot ett annat ursprung än patienterna själva.

Prover från 60 patienter visade att det framför allt är två typer av Staphylococcus epidermidis som orsakar ledprotesinfektionerna. En av dem fanns överhuvudtaget inte hos de friska personer som ingick i studien.

– Dessutom är dessa typer mycket mer resistenta mot antibiotika än de som normalt finns på huden. Det tyder också på att de kommer från sjukhusmiljön, säger Bengt Hellmark.

Vårdrutiner behöver ändras

Den här upptäckten innebär att vårdrutinerna skulle behöva ses över för att minska antalet infektioner.

– I dag desinficeras hela kroppen inför operationen och patienten får antibiotika i förebyggande syfte. Men det slår ut den normala bakteriefloran, som ger ett visst skydd, och då kanske risken ökar för att bli infekterad av de här bakterierna som finns i sjukhusmiljön, säger Bengt Hellmark.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida