Sollefteå snart utan jour

30 november 2016

Med tanke på den brist som råder på biomedicinska analytiker är risken stor att den laboratorie­medicinska verksamheten på Sollefteå sjukhus snart inte längre kan bemannas dygnet runt. Det utbildas inte tillräckligt med biomedicinska analytiker så att tomrummet efter alla dem som går i pension kan fyllas.?

— Bristen på biomedicinska analytiker är inte unikt för Sollefteå. Så här ser det ut på många ställen, både på region-, läns- och länsdelssjukhus. Men problemet blir större på ett länsdelssjukhus där man har ett mindre antal personer anställda. Det påverkar naturligtvis sjukhusets möjligheter att bedriva akutsjukvård, säger länsverksamhetschefen Ulf Jansson.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida