Specialiserade biomedicinska analytiker vill ha formell kompetens

Specialiserade biomedicinska analytiker vill ha formell kompetens
Det krävs många tester för att avgöra vem som är lämplig mottagare av ett donationsorgan. Arkivbild: Colourbox

Utan biomedicinska analytiker - inga transplantationer. Deras arbete kräver specialistkompetens, men ingen formell utbildning finns. Nu är det dags att en sådan skapas, ansåg deltagarna vid en ämneskonferens i helgen.

Seminarierna i helgen samlade ett 40-tal biomedicinska analytiker som arbetar med transplantationsimmunologi. De har ett högkvalificerat arbete som kräver ett års introduktion på arbetsplatsen – men ingen formell utbildning som bekräftar deras kompetens.

Det finns endast sex laboratorier i hela landet och bara ett 60-tal biomedicinska analytiker som arbetar inom området och det gör att behovet av att träffas och lära av varandra är stort. Det är ett mycket självständigt arbete där man har beredskap dygnet runt för att snabbt kunna testa om en njure eller ett hjärta passar för en mottagare.

Bättre lön med formell kompetens

För att kunna arbeta som biomedicinsk analytiker på en transplantationsenhet behövs först ett års introduktion och upplärning på plats.

– Vi får en specialistkompetens, men utan högskolepoäng. Det är ett problem som vi diskuterade mycket under konferensen. Vi skulle önska att det fanns en formaliserad vidareutbildning eller kurser, vilket också skulle kunna ge oss bättre möjligheter att kräva högre löner, säger Jenny Eriksson, som arbetar på Karolinska universitetssjukhuset, enheten för transplantationsimmunologi.

Viktigt sprida kunskap

Konferensen för biomedicinska analytiker som arbetar med transplantationsimmunologi har hållits vartannat år sedan ett 20-tal år tillbaka. I år var det Karolinska som var värd. På seminarier diskuterades bland annat olika arbetsmetoder och deltagarna kunde tipsa varandra om olika sätt att lösa problem som de ställs inför i arbetet.

– Det viktigaste med de här konferenserna är att de ger oss chans att träffa kolleger, diskutera problem, utvärdera metoder och sprida bra idéer, säger Jenny Eriksson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida